Statsvetenskapens kärnfrågor står nu på spel i Sverige

Här ser vi Boel Godner med klassisk bakgrund i Södertälje. Som kommunstyrelseordförande har hon under många år ägnat en stor del av sin tid åt att få till ett systematiskt förbättringsarbete för att förebygga och upptäcka/ingripa mot kriminalitet och korruption i förvaltningen och i politiken, skriver Widar Andersson.
Här ser vi Boel Godner med klassisk bakgrund i Södertälje. Som kommunstyrelseordförande har hon under många år ägnat en stor del av sin tid åt att få till ett systematiskt förbättringsarbete för att förebygga och upptäcka/ingripa mot kriminalitet och korruption i förvaltningen och i politiken, skriver Widar Andersson.

Kriminaliteten, korruptionen och rädslans tystnad äter sig in i myndigheter, företag, politiken och in i våra enskilda liv och moraliska koder.

Krönika 11 november 2023 06:15
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Statsvetaren Carina Gunnarsson är forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut. Hon sammanfattar problemens magnitud i sin nya rapport "Den sårbara staten" som hon författat på uppdrag av SNS – Studieförbundet näringsliv och samhälle: "De värden som står på spel rör några av statsvetenskapens kärnfrågor, nämligen statens våldsmonopol och kontroll över det egna territoriet, rättsstatens principer samt medborgarnas demokratiska rättigheter".

På tisdagen 7 november presenterade hon rapporten vid ett fullsatt seminarium i SNS lokaler i Stockholm. Jag var där. Det är en oroande rapport. Staten och kommunerna framstår som dåligt rustade för att möta allt från otillbörlig påverkan till rena maffianätverk som äter sig in i den kommunala och politiska förvaltningen på olika sätt.

 

En av de medverkande på SNS-seminariet var Boel Godner (S) som sedan tolv år tillbaka är kommunstyrelsens ordförande i Södertälje. Hon är antagligen Sveriges mest bevandrade kommunpolitiker när det gäller att ta itu med kriminell verksamhet i de allmänna systemen. Efter valet 2022 fick Boel och de andra ledande politikerna en lika tydlig som ovanlig uppmaning av Tomas Karlsson på Länstidningens ledarsida: "Håll Södertäljes maffia borta från stadshuset" var rubriken på hans ledarsida den 23 september. Det var en befogad varning från den modiga redaktören. Partierna höll på att trassla in sig i majoritetsbyggen som hade osunda kopplingar. S och M tog intryck och slog sig ihop för att tillsammans med Miljöpartiet styra Södertälje. 

Boel Godner har krigat för en starkare stat under hela sin kommunala gärning. Ebo-lagen som gav invandrare rätt att bo var de ville, den fria etableringsrätten för bland annat hemtjänst- och assistansföretag och lagar som (enligt JO) gör det svårt att ha en effektiv personalkontroll är exempel på områden där Boel Godner vill att staten ska skärpa politiken. 

Hon lovsjöng "tröga processer" som ger det allmänna bra möjligheter att kontrollera sådant som bygglov, markanvisningar och försörjningsstöd. Jag antar att justitieminister Gunnar Strömmer och Boel Godner har en bra relation. Om inte så bör de snarast träffas och ta intryck av varandra för Sveriges och Södertäljes bästa. 

Carina Gunnarssons rapport bör i sin tur vara startskottet för ett uppvaknande när det gäller riskerna för kriminell infiltration och korruption i den allmänna sektorn. Tunga svenska värden står på spel.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa