Solidaritet är en sträng moral som håller ihop samhället

Hedersnormerna bygger på aggressiv maskulinitet. Utanförskapet göds av religiösa vanföreställningar.


Sameh Egyptson disputerade fredagen den 10 februari 2023 med sin avhandling "Global politisk islam? Muslimska brödraskapet & Islamiska förbundet i Sverige" i LUX aula på Lunds universitet. Nu ska Sameh Egyptson undervisa på den socialdemokratiska folkhögskolan Viskadalen.

Sameh Egyptson disputerade fredagen den 10 februari 2023 med sin avhandling "Global politisk islam? Muslimska brödraskapet & Islamiska förbundet i Sverige" i LUX aula på Lunds universitet. Nu ska Sameh Egyptson undervisa på den socialdemokratiska folkhögskolan Viskadalen.

Foto: Johan Nilsson/TT

Krönika2024-04-27 07:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Arbetarrörelsens folkhögskola Viskadalen drog igång 1926. Den unga arbetarrörelsens främsta vapen var en organiserad solidaritet som gjorde det möjligt att bygga upp ökad social och ekonomisk trygghet. Solidaritet är en sträng moral om att alltid arbeta och bidra till det allmänna så gott man kunde. 

Viskadalens rektor sedan många år heter Joakim Hjelm. "Vi måste nu som då förstå vad Sverige är för samhälle och inse vad som krävs för att få den solidariska välfärdsstaten att fungera", sa han till mig när vi talades vid häromdagen.

Till hösten i år 2024 startar Viskadalens folkhögskola en kurs i politisk islam. Rektor Hjelm beskriver kursen som ett litet men viktigt bidrag till socialdemokratins förmåga att bedriva ett "progressivt integrationsarbete" för att på så sätt kunna säkra den solidariska samhällsmodellens framtid i Sverige.

Han pekar på "kulturkartan som" "World value survey" använder sig av. I ett hörn av kartan finns en stor grupp länder som benämns som "afrikanska/islamska". Det är härifrån ett par miljoner av Sveriges innevånare har kommit under de senaste decennierna. Och de har kommit till ett helt annat hörn av kartan; en demokratisk och sekulär del av Europa. "Det finns i grunden tre sätt att förhålla sig till dagens allvarliga integrationsproblem", säger Joakim Hjelm.

1. Fortsätta på den "multi-kulti och kulturrelativistiska" väg som vi vandrar nu och där det "får gå som det går". 2. "Deportation"; att snabbt försöka "skicka tillbaka" så många som möjligt till sin kulturreligion. 3.Satsa allt på att "dra upp folket som har kommit hit till vårt hörn av kartan".  Där kommer den "progressiva integrationen" in.

Det finns hinder att ta sig an för att lyckas. 1.Klan- och familjestrukturen bygger på solidaritet och moral inåt i den lilla gruppen. 2. Hedersnormerna bygger på aggressiv maskulinitet. 3. Utanförskapet underbyggs av icke-sekulära religiösa vanföreställningar. 

undefined
Sameh Egyptson disputerade fredagen den 10 februari 2023 med sin avhandling "Global politisk islam? Muslimska brödraskapet & Islamiska förbundet i Sverige" i LUX aula på Lunds universitet. Nu ska Sameh Egyptson undervisa på den socialdemokratiska folkhögskolan Viskadalen.

Kursen på Viskadalen ska bland annat ge kunskaper om den ideologiska grundtanken om en ”islamisk ordning” med dess samhällssyn, människosyn och demokratisyn. Kursledare är statsvetarprofessorn Mats Lindberg och Sameh Egyptson som 2023 doktorerade på en avhandling om vad Muslimska brödraskapet & Islamiska förbundet ägnar sig åt i Sverige. Verkligen två fullblodsproffs i sammanhanget!

Det är mycket hoppingivande att arbetarrörelseskolan Viskadalen tar sig an detta uppdrag. Arbetslinjens nya tillitsbyggare och problemlösare bör ta chansen att uppgradera sina kunskaper om Sveriges reella problem.