Social blindhet är det som ger polisen bäst förmåga

En av förklaringarna till att Sverige sticker ut så groteskt när det gäller grov kriminalitet är sannolikt att det allmänna i vårt land långsiktigt har rustats ner till en nivå som kraftigt underlättat de kriminellas etablering.

Rikspolischefen Anders Thornberg förstår sin uppgift som den högste företrädaren för den myndighet som har rätt att bruka våld för att skydda enskilda och samhället mot kriminalitet.

Rikspolischefen Anders Thornberg förstår sin uppgift som den högste företrädaren för den myndighet som har rätt att bruka våld för att skydda enskilda och samhället mot kriminalitet.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Krönika2023-10-14 06:15
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Häromkvällen intervjuades rikspolischefen Anders Thornberg i SVT:s "Aktuellt". Thornberg har varit polis i 40 år. Han har aldrig varit med om något liknande som den mord och sprängningsvåg som drabbat Sverige de senaste veckorna. Ett dussin döda människor, flera söndersprängda hus och ett stort antal överlevande brottsoffer som kommer att få kämpa med psykiska, fysiska och ekonomiska problem på grund av det direkta och indirekta våld som de utsatts för. 

Syftet med intervjun i SVT var att ställa kritiska frågor om polisens resultat. Anders Thornberg stack inte under stol med att polisen har problem. Det mest intressanta med intervjun var dock rikspolischefens öppna och framåtlutade attityd. Han beskrev polisens uppförsbacke: I jämförelse med liknande länder saknar Sverige 8–10 000 poliser. När gängmördandet satte ordentlig fart för några år sedan stod dessutom polisen tämligen naken när det gäller repressiva verktyg för att övervaka, ingripa mot och brottsutreda de kriminella på effektiva sätt. Och lyckades polis och åklagare att baxa in några kriminella i domstolarna så blev straffen ofta villkorliga och mycket rabatterade på grund av brottslingarnas låga ålder. Väldigt få utvisades ur Sverige. Gärningsmännen var i normalfallet snabbt ute igen för att begå nya brott.

"Nu arbetar vi på nya sätt", sa rikspolischefen. Trots den stora underbemanningen blir polisen alltmer effektiv. Häktena är fulla med gängkriminella, polisen får steg för steg mer verktyg i form av lagar, påföljder, tvångsmedel, övervakningskameror, med mera som ger myndighetens medarbetare bättre möjligheter att skydda och ingripa och förhindra allvarliga brott. 

Polisen har med sin rätt att bruka våld en särställning i samhället. Därför är det bra med en polischef som framför allt uppehåller sig vid just den särställningen och inte "flummar ut" för mycket om andra samhällsproblem. Anders Thornberg har förstås helt rätt när han talar om behovet av att socialtjänst och skola behöver rustas för att gripa in i de utanförskapsfamiljer som ständigt fostrar in nya förtryckare och offer till den kriminella världen. Så är det. Men polisens uppdrag är att socialt blint gripa så många kriminella personer som möjligt. Thornberg visar att han fullt och fast förstår sin uppgift.