I det fallet kan nog Åkesson jämföras med Trump

Henrik Ekengren Oscarsson är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, har ett förflutet som föreståndare på Samhälle-Opinion-Media SOM-institutet och som Demokratirådsförfattare på Studieförbundet Näringsliv och Samhälle SNS. En person som Oscarsson kanske kunde åta sig en svensk variant av The Economists granskning?
Henrik Ekengren Oscarsson är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, har ett förflutet som föreståndare på Samhälle-Opinion-Media SOM-institutet och som Demokratirådsförfattare på Studieförbundet Näringsliv och Samhälle SNS. En person som Oscarsson kanske kunde åta sig en svensk variant av The Economists granskning?

Nu sätts professionaliteten hos de stora mediebolagen på svåra prov.

Krönika 20 januari 2024 06:15
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

SOM-institutet vid Göteborgs universitet konstaterade i sin nationella undersökning 2021 att "30 respektive 27 procent anser att SVT:s och SR:s nyhetsrapportering är att betrakta som något eller klart till vänster. Noterbart är att endast tre respektive två procent ser innehållet som något till höger samtidigt som noll procent ser innehållet som klart till höger". Samtidigt ökar förtroendet för radio och tv starkt bland vänsterväljare. Vad är det som händer?

Tidskriften The Economist har granskat hur stora tidnings- och tv-bolag i USA hanterar sitt uppdrag att leverera politiknära nyheter utan rädsla och utan att favorisera demokrater eller republikaner. Economist har analyserat tusentals anföranden i USA:s kongress och har med hjälp av AI sorterat fram över fyrahundra "fraser" som används av det ena partiet men inte av det andra. För att ta ett exempel som vi känner igen från Sverige så är två av fraserna "illegala invandrare" respektive "papperslösa människor". Motsvarande fraser finns på en rad olika områden som klimat, abort, sjukvård, kriminalitet med mera.  

Tidningen har därefter kollat vilka av de partinära fraserna som de stora tidningarna och tv-bolagen har använt i över 600 000 stora politiska nyhetsartiklar och tv-inslag på bästa sändningstid. Utfallet är tydligt. Media använder mycket hellre demokratiska än republikanska fraser. Skillnaderna har växt ju mer plats som Donald Trump har tagit på den republikanska sidan. The Economist konstaterar att media tydligt har glidit iväg från en stark mittenposition till ett läge där fraser och nyhetsvinklar ligger betydligt närmare Demokraterna. (The Economist 14/12 2023)

Economist tar diskussionen om medias partipolitiska förhållningssätt till en ny och mer intressant nivå. USA är förstås inte Sverige och blott Sverige svenska medier har. Därför vore det oerhört värdefullt om någon resursrik institution i vårt land kunde ta sig an ett liknande uppdrag som The Economist gjort i USA? Och det finns nog vissa likheter mellan USA och Sverige. När jag jämför SOM:s och Economists grafer förefaller Donald Trumps påverkan i Amerika kunna jämföras med Sverigedemokraternas påverkan på media/synen på media här i Sverige. 

Demokratin och tilliten i Sverige skulle må bra av en mer gedigen genomlysning av relationen mellan partiernas och medias val av ord, nyhetsämnen och vinklar. Nu är debatten ofta väl primitiv och stundom konspiratorisk åt båda håll. Sådant gör bara problemen värre. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa