Hon har hittat en nyktert farbar medelväg

Vid sidan av Systembolagets monopol på att sälja alkohol i detaljhandeln så vimlar det av alkoholtillstånd i Sverige.

Den tidigare landshövdingen i Östergötland Elisabeth Nilsson har utrett den sega frågan om gårdsförsäljning av alkohol. Kanske visar sig järnladyn från Töre i Norrbotten vara den som lyckas få saken i hamn?

Den tidigare landshövdingen i Östergötland Elisabeth Nilsson har utrett den sega frågan om gårdsförsäljning av alkohol. Kanske visar sig järnladyn från Töre i Norrbotten vara den som lyckas få saken i hamn?

Foto: Maria Biamont

Krönika2021-12-11 06:15
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Enligt Folkhälsomyndigheten fanns det år 2020 13 302 "stadigvarande tillstånd att servera alkoholdrycker till allmänheten" och 2 619 "stadigvarande tillstånd att servera alkohol till slutna grupper." Lägg därtill varje vuxen persons möjlighet att köpa vin från leverantörer i andra länder och få flaskorna hemkörda. Den som så vill kan därutöver köpa alkohol till gynnsamma priser i till exempel Danmark eller Tyskland och ta med sig hem till Sverige. 

Utredaren Elisabeth Nilsson har nu presenterat ett utredningsförslag för att tillåta så kallad gårdsförsäljning av alkohol. Enligt utredningen finns det numera i Sverige nästan 800 tillverkare av sprit, vin och/eller öl. Frågan har stötts och blötts i decennier. Två utredare före Elisabeth Nilsson har gått bet på att få fram förslag som de sittande regeringarna varit intresserade av att genomföra. Är det tredje gången gillt nu månntro? Det höga tonläget i debatten är sakpolitiskt helt omotiverat naturligtvis. Mot floran av alla alkoholtillstånd som redan finns i samhället är en eventuell utökning med några hundra – och mycket begränsade – gårdsförsäljningstillstånd inget som kommer att dränka svenskarna i alkohol. Den enda rimliga förklaringen till frågans laddning är att gårdsförsäljningen oförtjänt har blivit en symbolpolitisk stridsfråga. Det mer reglerade samhällets vänner har åkt på bakslag efter bakslag under det senaste kvartsseklet. Valfriheten har på gott och ont slagit igenom på snart sagt alla samhällsområden från invandring och till skolan. Gårdsförsäljning av alkohol upplevs därför som en avgörande symbolfråga av såväl liberala som konservativa intressen? Så kan det vara.

Elisabeth Nilsson brukade kallas för "järnladyn". Den norrbottniska bergsingenjören hade en lång chefkarriär inom stålföretaget SSAB innan hon utsågs till vd för stål- och järnindustrins branschorganisation Jernkontoret. Efter åtta år som landshövding i Östergötland har hon nu en tillvaro som styrelseproffs i kommersiella, offentliga och ideella sammanhang. Torsdagen den 9 december utvecklade hon sina förslag i en artikel på DN Debatt. Nykteristerna på IOGT-NTO och liberalerna på Timbro har varit snabba med att döma ut förslaget. Vilket antagligen illustrerar att Elisabeth Nilsson hittat en nyktert farbar medelväg. Gårdsförsäljning skulle stärka den lantliga besöksnäringen i Sverige. Vilket väl ingen kan vara emot.