I grunden handlar allt om försvaret av Ukraina

Om mindre än två månader går invånarna på Sveriges hemmamarknad till valurnorna.

Här lyfter det nyaste EU-partiets toppkandidater Jan-Emanuel och Sara Skyttedal efter sin första pressträff. Huruvida det lyfter i opinionen återstår att se. Politikens vägar är ibland outgrundliga.

Här lyfter det nyaste EU-partiets toppkandidater Jan-Emanuel och Sara Skyttedal efter sin första pressträff. Huruvida det lyfter i opinionen återstår att se. Politikens vägar är ibland outgrundliga.

Foto: Jessica Gow/TT

Krönika2024-04-13 05:15
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Väljarna i EU:s 27 medlemsstater ska utse 705 politiker som ska skickas till EU-parlamentet för att fatta beslut om regler och villkor som styr och påverkar vår hemmamarknad. Lite drygt 50 procent av väljarna deltog i valet vid det senaste valet 2019. Vilket inte är illa. För Sveriges del handlar det om att välja endast 21 personer till det stora parlamentet.

EU-parlamentet är förstås inte ensam herre på täppan i EU-politiken. De nationella valen är allra viktigast för hur EU kommer att utvecklas. De nationella valet leder till regeringsbildningar. Och det är regeringarna som möts i EU:s ministerråd för att fatta beslut och det är regeringarna som utser vilka som ska sitta i den mäktiga EU-kommissionen.

Det speciella med EU-parlamentet är att ledamöterna är direktvalda/folkvalda till sina uppdrag. Vilket skapar en särskild nerv under valrörelsen. Vilket också innebär att EU-valet har en särskild dragningskraft på lycksökare och politiska entreprenörer. Väljarna uppträder på ett mer fritt sätt i EU-valet. Valet är inte kopplat till en viss regeringsbildning. Många av oss väljer därför mer efter persontycke än efter parti/regeringssympati.

Politik är inte alltid så lätt att förstå sig på. Vilket främst beror på att politik utspelar sig i flera dimensioner och i flera olika lager. Politik är svårt, komplicerat, lätt, psykologiskt, sakligt, populistiskt, begåvat och plumpt. Man skulle till exempel kunna tro att utrikespolitiska frågor borde bli alltmer viktiga och debatterade ju mer involverade Sverige som land har blivit i EU och nu även i Nato. Men i verkligheten gäller snarast det omvända. Det som gäller är att ju mer utanför något man är desto mer och högre ropar man om det som de som är innanför håller på med. När man är innanför så blir det mer pragmatiskt, sakpolitiskt och samarbetsinriktat. Och proffsigt. Vilket behövs.

Vår hemmamarknad är världens största inre marknad utan handelshinder. Hur politiken beter sig på denna marknad har oerhörd stor betydelse för oss i Sverige och i hela Europa. I grunden handlar allt om Ukraina. EU:s största bedrift är att ha samlat så många länder för att lag och rätt ska råda. Mot oss står Ryssland som påminner oss om att vi alla kommer från helt rättslösa samhällen och marknader där den starkes rätt trumfade all annan rätt. Därför får inte Ukraina förloras till Ryssland. Det är valets, demokratins och hemmamarknadens viktigaste fråga.