Föräldraförsäkringen är ingen barnpassningsförsäkring

I praktiken skulle man kunna pressa föräldrar till att överlåta månader till en statligt finansierad barnflicka och det är inte syftet med försäkringen, skriver Veronica Palm.

Barn mår bra av goda nära relationer med alla sina vuxna. Men att ändra regelverket på det sätt regeringen nu skissar på riskerar att få motsatt effekt, att försvaga de relationer barnet behöver, skriver Veronica Palm.

Barn mår bra av goda nära relationer med alla sina vuxna. Men att ändra regelverket på det sätt regeringen nu skissar på riskerar att få motsatt effekt, att försvaga de relationer barnet behöver, skriver Veronica Palm.

Foto: Martina Holmberg / TT

Krönika2023-09-09 05:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är så himla trist att regeringen föreslår försämringar i föräldraförsäkringen. I budgeten för nästa år säger de nu att de ska påbörja arbetet med att göra det möjligt att överlåta föräldrapenningdagar till ”någon annan”. Det skulle alltså kunna vara farmor eller mormor, men också en bekant, en barnflicka eller någon som jobbet fixar fram.

Nej, det är verkligen ingen katastrof att låta farmor ta några dagar då och då, i VAB finns den möjligheten. Och visst finns det skäl att se över försäkringen så att familjer som inte har två föräldrar, som ensamstående eller stjärnfamiljer, kan få del av den på bästa sätt. Barn mår bra av goda nära relationer med alla sina vuxna. Men att ändra regelverket på det sätt regeringen nu skissar på riskerar att få motsatt effekt, att försvaga de relationer barnet behöver.

Redan i dag upplever många pappor att de har svårt att ta ut mer än de så kallade pappamånaderna. Det kan finnas förväntningar på jobbet om att man inte ska vara borta så länge, men också förväntningar från barnets mamma om att hon ska få en större del av tiden. Om man dessutom kan överlåta dagar till någon helt annan finns en överhängande risk att färre pappor skulle kunna argumentera för sin rätt att vara hemma med sitt lilla barn. 

Trots att mammor har förväntningen på sig att vara borta länge från jobbet skulle samma sak kunna drabba dem. Med en osäker och hårt pressande arbetsmarknad finns risken att hon får frågan om hon inte kan se till att någon annan tar hand om barnet efter den första tiden. Med ett underliggande hot om att annars kanske fler timmar, befordran eller möjligheten att göra karriär, går till någon annan. 

Barnet då? Jo, även barnet är förlorare på att någon annan ska ta över föräldraförsäkringen. Nej, jag menar inte en tredje förälder i en stjärnfamilj eller en mormor då och då, men den avgränsningen görs inte. I praktiken skulle man kunna pressa föräldrar till att överlåta månader till en statligt finansierad barnflicka och det är inte syftet med försäkringen. Det är inte en barnpassningsförsäkring utan en föräldraförsäkring som ska stärka barnets relation till sina vuxna. 

I stället för att försämras och urholkas behöver försäkringen förbättras. Exempelvis genom höjt tak i ersättningen, så att fler faktiskt får ut åttio procent av sin tidigare lön. Eller genom en helt delad försäkring så att det lilla barnet får till gång till både mamma och pappa, självklart med möjlighet att dela den på fler om det finns fler föräldrar.