En bild av Sverige som inte är så munter

I sin rapport "Lärdomar från Encrochat" (10 maj 2021) lyfter polisens underrättelsetjänst sammanfattningsvis fram tre "sårbarheter" i det svenska samhället.

Krönika 15 maj 2021 07:15
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Polisens sårbarhetsanalys känns logisk och rimlig med tanke på rapportens innehåll där det redogörs för vad polisen lärt sig genom att under en period förra våren kunnat avlyssna de centrala aktörerna i de svenska gangstergängen. 

Samhällsutvecklingen i allmänhet underbygger även de slutsatser och politiska rekommendationer som finns inbyggda i polisens sårbarhetsobservationer. 

 

Enligt avlyssningen av gangstervärldens samtal i den krypterade tjänstens Encrochat kommer polisen för det första fram till att den svenska rättsstaten är underdimensionerad visavi kriminalitetens omfattning: "Materialet indikerar att narkotikasmugglingen till Sverige, och därmed även hanteringen och konsumtionen, är betydligt mer omfattande än vad de samhällsinstitutioner som har till uppgift att hantera denna problembild är dimensionerade för. Detta gäller såväl rättsväsende som t ex sjukvård och sociala verksamheter." 

För det andra är Sverige sårbart genom att det är "påfallande lätt för en anstiftare att rekrytera en ung person för att utföra till exempel en skjutning. Att det finns ett stort antal unga personer som är beredda att utföra dödligt våld på beställning är symptom på en problembild som spänner över samhället i stort." 

I den tredje punkten varnar polisen för att: "Myndigheter och företag är sårbara för insiders, otillåten påverkan och korruption."

 

Sverigebilden som växer fram utifrån polisens tre sårbarheter är inte så munter. Vi är kort sagt ett land med bristfälligt rättsväsende där det är lätt att hyra unga mördare och där korruptionen är tilltagande. Hur gick det till? 

"Vi såg det inte komma", sa statsminister Stefan Löfven i ett uppmärksammat intervjusvar i SVT för ett par år sedan eller så. Jag tror att vi egentligen är många som kan hålla med honom i det ärliga erkännandet. 

Den Sverigesjälvbild som en stor del av den svenska befolkningen växt upp med är präglad av att vi lever i en stark stat med sociala myndigheter som är ingripande då barn och ungdomar är på glid och där korruption knappt finns. 

Ingendera av Sverigebilderna är helt sann eller överdrivet osann. De existerar sida vid sida. Polisens stora samhällsinsats i det här fallet är att de lyfter fram det som kan prägla vår framtid om inget görs. Korruption, svagt rättsväsende och lättillgängliga hyrmördare bygger inga bra samhällen.  

Ämnen du kan följa