Då fick den politiska islamismen vingar i Sverige

Förra fredagen var jag i Lund för att närvara då Sameh Egyptson försvarade sin avhandling "Global politisk islam? Muslimska brödraskapet & Islamiska förbundet i Sverige".

Sameh Egyptson försvarade sin avhandling inför en stor publik i Lund. Nu kan hans avhandling kanske ligga till grund för ett bättre samhällsbygge i Sverige.

Sameh Egyptson försvarade sin avhandling inför en stor publik i Lund. Nu kan hans avhandling kanske ligga till grund för ett bättre samhällsbygge i Sverige.

Foto: TT

Krönika2023-02-18 05:15
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Egyptson har arbetat med sin avhandling under ett par decennier. Den trehövdade betygsnämnden godkände honom med två röster mot en. I förordet till den över 700 sidor långa avhandlingen sammanfattar Sameh Egyptson sitt uppdrag: "I avhandlingen försöker jag besvara frågan om det svenska Islamiska förbundet (IFiS), med dess mångfacetterade organisatoriska nätverk, eventuellt kan vara det transnationella Muslimska brödraskapets svenska organisation eller gren. Det är en kontroversiell fråga och ett kontroversiellt ämne, såväl i den politiska som i den akademiska debatten i Sverige."

Den stora frågan är varför en akademisk avhandling om det Muslimska brödraskapet (bildades i Egypten 1928) har blivit ett så kontroversiellt politiskt och akademiskt ämne i det sekulära Sverige? Svaret är väl, som det mesta inom politiken de senaste 15 åren, att det beror på Sverigedemokraterna. I oktober 2009 publicerade Aftonbladet en debattartikel av SD:s partiledare Jimmie Åkesson. Sverigedemokraterna laddade då för valrörelsen 2010 som skulle föra in partiet i riksdagen. Artikeln gavs rubriken "Muslimerna är vårt största utländska hot" och i texten gick Åkesson till storms mot hur och varför "dagens mångkulturella svenska maktelit är så totalt blind för farorna med islam och islamisering". 

undefined
Widar Andersson passade på att ta några bilder av Sameh Egyptson under en rast vid fredagens disputation i Lund.

Åkessons debattartikel fick enormt genomslag. Artikeln fördömdes närmast unisont av det officiella Sverige medan den delades och gillades starkt bland det mer inofficiella Sveriges allt bredare kretsar av väljare som flockades runt SD.

SD drog inga skarpa gränser mellan vanliga muslimer och det Muslimska brödraskapets bokstavstroende politiska islamism. Omvänt gjorde det officiella Sveriges partier, press och myndigheter samma misstag; det fanns bara ett slags muslimer och de var goda. Vilket gjorde Sverige vidöppet för islamistiska moralpoliser, IS-krigare, skolor, hedersförtryck och för (parti)politisk infiltration. 

undefined
Sameh Egyptson försvarade sin avhandling inför en stor publik i Lund. Nu kan hans avhandling kanske ligga till grund för ett bättre samhällsbygge i Sverige.

Sameh Egyptson politiska och akademiska bedrift ger framtidshopp för Sverige. Hans insats gör det lättare att lägga nostalgin åt sidan – det Sverige som har varit, har varit – för att i stället tänka framåt. Rikta in krafterna på ett samhällsbygge där islamism hålls lika kort som andra totalitära läror och där tron på islam, likt andra trosriktningar, är en andlig privatsak i en liberal demokrati.