Vad tjänar kommunen egentligen på det här?

Kommunen tänker inte i första hand på bostadsbyggande, utan planerar istället på annat sätt, skriver insändarskribenten.

Denna stadsomvandling av stadens finaste, mest centrala stadsdel är av mycket stor betydelse för Vadstenaborna, skriver insändarskribenten.

Denna stadsomvandling av stadens finaste, mest centrala stadsdel är av mycket stor betydelse för Vadstenaborna, skriver insändarskribenten.

Foto: Vadstena kommun

Insändare2023-07-08 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi vill gärna att det för framtiden byggs bostäder i hamnområdet – ca 150 upplåtelseformer – hyresrätter, bostadsrätter och trygghetsboende. Det skulle innebära att 300-400 personer kunde flytta in i stans finaste stadsdel. Ett centralt område som säkerligen skulle locka intressanta människor att flytta hit. Säkert attraktivare än att köpa en dyr villa på dyrbar jordbruksmark i utkanten av staden. Och bra för äldre Vadstenabor som skulle frigöra villor för barnfamiljer. För varje nyinflyttad person erhåller kommunen från staten ett så kallat skatteutjämningsbidrag på 65 000 kronor. Varje år. Om vi räknar på cirka 200 inflyttade personer betyder det att kommunen varje år skulle få in cirka 10-15 miljoner kronor i kassan. Varje år. Något som säkerligen kommer att behövas för att klara av de årliga, ökande lönekostnaderna, ökande energipriser, ökande räntor med mera i en kommun med minskande folkmängd sedan 30 år tillbaka.                                         

Dessutom skulle handeln i stan må bra av ökad köpkraft, inte minst under lågsäsong. Och kanske det bland de nyinflyttade dyker upp ett antal företagare med företag som kan ge ökad sysselsättning i kommunen.

Det finns säkerligen många komplicerade hinder som måste lösas, men vem säger att det ska vara lätt? Problem är till för att lösas. 

Kommunen vill bland annat upplåta mark till utökat antal ställplatser till husbilar, parkeringsplatser, hotell och i viss mån bostäder. Enkel och smärtfri lösning, men som ett lapptäcke på stans finaste stadsdel? En fråga: är detta en vision som ska hålla på 100 års sikt?

Eftersom kommunen i sin vision inte i första hand tänker på bostadsbyggande utan i stället planerar på annat sätt, så blir det inga skatteutjämningsbidragspengar till kommunen, ingen ökad puls för handeln, inga nya, möjliga småföretagare till staden. En fråga man kan ställa i det här sammanhanget är om kommunen över huvud taget lagt in möjliga ekonomiska aspekter i sin vision, till fördel för kommunen?

Ekonomiska vinnare är privata intressen som är att gratulera. Förlorare är kommunen och kommuninvånarna.  Låt vadstenaborna bestämma! Denna stadsomvandling av stadens finaste, mest centrala stadsdel är av mycket stor betydelse för Vadstenaborna. Vi hoppas på en konstruktiv medborgardialog, där de båda alternativen ställs mot varandra. Vill vadstenaborna att det i huvudsak ska byggas ställplatser och parkeringsplatser och ett hotell på hamnområdet eller att det byggs centralt belägna bostäder i stans finaste stadsdel?

Helt nyligen informerade kommundirektören Andersson att kommunens kostnader har ökat med ca 30 miljoner kronor på grund av inflationen, höjda räntor och ökade energikostnader, vilket kommer att leda till svårigheter för kommunen. Hon säger att hon tänker lösa problemet genom effektivisering av verksamheten. Det är säkert välbehövligt, men hur skulle det vara att lägga kraft på att få hit flera kommuninvånare, som ger ökade intäkter till kommunen? Risken känns annars uppenbar att vi inom en nära framtid står inför en ny höjning av kommunalskatten, som redan är Östergötland högsta.