Låt kommunerna få beskatta företagen!

Det behövs konstruktiva förslag om hur kommunerna ska kunna stärka sin ekonomi, anser insändarskribenten.

Insändare 26 oktober 2019 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är uppenbart att allt fler kommuner kommer att brottas med stora ekonomiska problem åren framöver. SKL:s beräkningar kan skrämma den modigaste. Samtidigt saknas konstruktiva förslag om hur kommunerna ska kunna stärka sin ekonomi – den beslutade nya kommunala utjämningsprincipen är ingen lösning vare sig på kort eller lång sikt.

Nu är det så att en kommun inte har någon ekonomisk positiv effekt av hur företagen mår i kommunen (annat än via inkomstskatten). Staten tar alla vinstmedel som företagsbeskattningen ger – cirka 140 miljarder per år vilket är cirka 7 procent av statens intäkter.

Låt i stället kommunerna besluta om detta och ta företagsskatten. Det skulle leda till en ordentlig förstärkning av den kommunala kassan för kommuner som sköter sitt näringslivsklimat och samtidigt vara en nyttig påminnelse för de kommuner som inte gör det. Filipstad skulle till exempel nog vara glada för att få del av Wasabröds vinster.

Förslaget är inte utan problem – risken för flytt av bolags säten till kommuner som drastiskt sänker bolagsskatten finns. Men detta går att lösa. Poängen med förslaget är väl att kommuner ska få ta del av de vinster som bolagen i kommunen gör. Tydligen har Kanada lyckats lösa detta – så varför kan inte vi? Våra kommuner behöver ett rejält tillskott av resurser efter alla utgifter som staten skickat på dem.

Michael Nydén

Ämnen du kan följa