Visselpipor kan bli olidligt för elever med hörselskada

En kompletterande avslutning kan vara i klassrummet/aulan. Alla elever klarar nämligen inte av momentet när man ”springer ut” på grund av för höga ljud, skriver Madelaine Pavlidis, Maria Loorents Peterson och Alexander Carlström vid Hörselskadades riksförbund.

En god lärdom inför vuxenlivet är att man lär sig att ta hänsyn till alla medmänniskor/klasskamrater oavsett om en medmänniska har exempelvis en hörselskada, skriver debattörerna.

En god lärdom inför vuxenlivet är att man lär sig att ta hänsyn till alla medmänniskor/klasskamrater oavsett om en medmänniska har exempelvis en hörselskada, skriver debattörerna.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

Debatt2024-06-07 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Viktig information till mammor och pappor samt till mor- och farföräldrar till blivande studenter:

Skolavslutningen närmar sig. De som slutar gymnasiet ser fram mot en givande dag. Men det finns elever som har hörselskada/ljudöverkänslighet/tinnitus och som har problem med starka ljud. Vi behöver ta hänsyn till dem. 

En del elever som ska ta studenten har fått en visselpipa tillsammans med studentmössan. Ljudet av en visselpipa kan vara olidligt för elever med hörselskada. Ljudet är också så starkt att det i sig kan ge permanent hörselskada hos den som kommer för nära. 

Inom skolans väggar är det inte tillåtet att vissla i visselpipor. Om fler elever kommer blåsa i dessa visselpipor där inne, så kommer inte elever med hörselskada kunna delta i skolavslutningen. Många elever kommer att vara uppspelta och förväntansfulla inför dagen. En del elever kommer att ”glömma bort” att det inte är tillåtet. Det kommer leda till att lärare kommer ta hand om dessa visselpipor. 

Hur kan man göra i stället? En kompletterande avslutning kan vara i klassrummet/aulan. Där kan alla klasskamrater ges möjlighet att önska varandra en fin sommar samt fortsättning av livet. Då kan även elever med hörselskada ändå få känna delaktighet. Alla elever klarar nämligen inte av momentet när man ”springer ut” på grund av för höga ljud. 

Kommuner ska säkerställa de rättigheter elever har enligt barnkonventionen. Barnkonventionen, som är svensk lag sedan 2020, fastslår varje barns/elevs rättigheter och statens ansvar. 

Artikel 2: Om alla barns lika värde och rättigheter. Ingen får diskrimineras. 

Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska i första hand det som bedöms vara barnets bästa beaktas. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare. Skolan bör lyfta fram elever med hörselskada. Informera om vad det innebär och hur man på bästa sätt kan hjälpa elever samt avdramatisera det hela. Att ha en hörselskada är inget misslyckande. Skolor kan hjälpa till att skapa en känsla av att det aldrig är något att skämmas för. 

Ljudöverkänslighet är ett symptom och innebär att vardagsljud upplevs obehagliga. Att oroa sig för obehagliga ljud är stressande. Därför är det viktigt med kunskap om ljud och hörsel. Alla elever ska ges möjlighet så långt som det är möjligt att få en fin skolavslutning. Därför måste en sådan lösning planeras snarast. 

De elever som det gäller ska kunna känna trygghet inför den viktiga dagen, en milstolpe i livet. Ingen elev ska heller riskera att drabbas av hörselskada under examensdagen. En god lärdom inför vuxenlivet är att man lär sig att ta hänsyn till alla medmänniskor/klasskamrater oavsett om en medmänniska har exempelvis en hörselskada. Ni anhöriga prata gärna med era blivande studenter.