Vision: Norden ska bli världens mest hållbara region

I dag den 23 mars firar vi Nordens dag. Stanna upp och ägna det nordiska samarbetet en stolt tanke, skriver debattörerna.

Debatt2023-03-23 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi är kända för vår välfärd, vår jämställdhet och vår kultur. Men kanske ännu mer vårt nordiska ljus, vår rena luft och vårt framgångsrika arbete med grön omställning.

I Norden är vi lika varandra men har samtidigt ibland valt olika lösningar på våra samhällsproblem. Det innebär att vi har goda möjligheter att lära av varandra.

Det finns en antagen vision om att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region år 2030. Om visionen ska bli mer än ord krävs aktiv politik från Nordens regeringar.

Här är några förslag från oss Socialdemokrater i Nordiska rådet:

* De nordiska länderna har en ledande roll i den gröna omställningen. Tillsammans kan vi göra ytterligare satsningar för att öka på takten. Vi kan jobba vidare med forskningssamarbete och ett ökat elmarknadssamarbete. Norden bör vara ledande när det gäller förnybar energi – till land, till havs och i luften.

* Grunden till att samarbetet i Norden fungerar så bra är vår demokratiska välfärdsmodell. Vi vill se stolta och höga ambitioner och fortsätta stärka den nordiska välfärdsmodellen. Även här behöver vi riva gränshinder. Det kan handla om möjligheten att hämta ut E-recept i hela Norden, om gemensamma digitala lösningar för en utvecklad sjukvård i glesbygd, om att säkra ambulans- och sjuktransporter över gränserna till närmsta tillgänglig vård.

Rysslands olagliga och fullskaliga invasion av Ukraina har visat att det är viktigare än någonsin att vi står tillsammans i en stark nordisk gemenskap. Vi ska fortsätta jobba för att utveckla samarbetet mellan våra befolkningar. I dag och alla andra dagar.