Vilket Linköping vill vi se om 100 år?

Linköping år 2122, staden omger Roxen. Ett eventuellt resecentrum utmed E4 hamnar då i ett centralt läge, skriver debattören.
Linköping år 2122, staden omger Roxen. Ett eventuellt resecentrum utmed E4 hamnar då i ett centralt läge, skriver debattören.

I oktober i år är det 150 år sedan man invigde järnvägsstationen i Linköping. Staden sträckte sig då mellan Drottninggatan och fram till Kungsgatan.

Debatt 18 mars 2022 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Järnvägsstationen placerades en bra bit utanför staden i Järnvägsgatans förlängning.

I de planer som i dag finns för Tornby planeras att cirka 70 procent av marken på lång sikt kan omvandlas till bostäder. Frågan är om det inte är dags att titta på ännu längre sikt. Vilket Linköping vill vi se om 100 år? Vilken stadsbildning vill vi lämna efter oss till kommande generationer. 

En utveckling där man på lång sikt låter Vasastaden växa ut över Tornby som får en stadsmässig bebyggelse är en möjlig utveckling. Samtidigt kan man börja bygga en stad runt Roxens södra strand som utvecklas söderut mot E4:an. Ett Linköping som omsluter Roxens södra delar skulle ge staden stora värden. Vi hör ofta att Linköping saknar vatten, samtidigt som vi har mycket vatten på nära håll. 

Utifrån detta perspektiv framstår en placering av det nya resecentrum någonstans utmed E4:an som en central placering på sikt. Med tanke på att utbyggnaden av Ostlänken beräknas ta cirka femton år är det inte orimligt att man planerar långsiktigt för hundra år framåt. 

En placering utmed E4:an skulle leda till en stark dynamik i stadsutvecklingen och skapa utrymme för stadens tillväxt på attraktiva platser. Fördelen med detta alternativ är att man genom omvandlingen av Tornby och byggnationen utmed Roxens södra stränder kan minska trycket på, och konflikterna, när man ska förtäta i den befintliga staden. En annan fördel är att vi får en bullerkorridor i staden och inte två som blir fallet med bibehållen spårdragning genom Steninge. Borttagandet av en korridor samt attraktiva läget vid Roxen skulle skapa dynamik och växtkraft. Nackdelen med placering utmed E4:an är avståndet till stadens nuvarande centrala delar. Men det borde kunna gå att lösa med bra trafiktekniska lösningar.

Det verkar vara en total enighet bland Linköpingsborna om att nya resecentrum ska ligga centralt. Frågan är bara, var ligger centrum i staden om hundra år? Kanske går det att utveckla ett kommersiellt centrum runt E4 och resecentrum och samtidigt behålla nuvarande centrum som en plats för uteliv och aktiviteter i en miljö som om 100 år är en attraktiv historisk miljö. En placering utmed E4:an har nackdelar på 20–30 års sikt, men kan vara det bästa alternativet år 2122.  


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa