Vildsvinen är ett hot mot vår livsmedelsförsörjning

En stor vildsvinspopulation tillsammans med en naiv sophantering på våra avfallsanläggningar och soptippar har varit som att be om problem, skriver debattören.

Trafikolyckorna är för många, skadorna i odling och skog för stora och nu är smittorisken för grisnäringen ett faktum, skriver debattören.

Trafikolyckorna är för många, skadorna i odling och skog för stora och nu är smittorisken för grisnäringen ett faktum, skriver debattören.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Debatt2023-09-29 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sveriges livsmedelsberedskap är sårbar. Nu under beredskapsveckan vill LRF påminna om livsmedelsproduktionens utmanande situation och att det behövs skyndsamma åtgärder mot smittan afrikansk svinpest.

Att Sveriges livsmedelsproduktion är sårbar har pandemi och förändringar i vårt klimat visat de senaste åren. I år har försommarens torka och höstens regnmängder gjort att till vinterns bröd, gröt och öl får vi troligen importera råvara. Den inhemska spannmålen duger tyvärr bara till djurfoder eller energi. 

Som lök på laxen har Sverige nu drabbats av afrikansk svinpest, ASF. Det är en extremt smittsam sjukdom bland grisar som vi sedan länge befarat kunde komma till Sverige, men bett om att det inte skulle hända. Detta är allvarligt och får konsekvenser för hela samhället, men mest oroande är det för våra svenska grisuppfödare. 

Ett utbrott i en tamgrisbesättning kan leda till att svensk grisproduktion utplånas. Denna risk har våra grannländer såsom Norge, Danmark och Finland beslutat att inte ta, därför har de också i det närmaste en obefintlig vildsvinstam. Både Belgien och Tjeckien har lyckats med arbetet att utrota afrikansk svinpest och det är nu av yttersta vikt att även vi gör det.

Sverige har haft en helt annan hållning. Vildsvinen ansetts vara berikande av vårt djurliv, höjt den biologiska mångfalden och inte minst varit ett attraktivt jaktbyte. En stor vildsvinspopulation tillsammans med en naiv sophantering på våra avfallsanläggningar och soptippar har varit som att be om problem.

Trafikolyckorna är för många, skadorna i odling och skog för stora och nu är smittorisken för grisnäringen ett faktum. Nu höjs röster för att stammen är för stor. Naturvårdsverket beslutade för ett par år sedan att vildsvinsskadorna ska halveras till 2030, men hittills är minskningen inte mätbar trots utökade jaktmöjligheter. 

Vad vill vi ska hända? Vi har i dag ett förbud gällande utfodring av vildsvin. Följ upp och skärp detta. Ett minimikrav borde vara att kommunala avfallsanläggningar och soptippar är inhägnade. Sedan behövs en kraftigt ökad avskjutning för att decimera stammen till en rimlig nivå.

Nu är det beredskapsvecka och vi i LRF hoppas denna frågan ägnas en extra tanke då klockan tickar och livsmedelsproduktionen i landet går kräftgång. Du kan också göra ett medvetet val genom att välja svenska produkter i varukorgen. Då är du med och stärker vår beredskap och livsmedelstrygghet.