Viktigt vara lyhörd för näringslivets behov

Eva Holmgren, Patrik Dahl och Mårten Berbres skriver om hur värdefullt ett gott företagsklimat är för hela samhället och vår gemensamma välfärd. Vi kan bara hålla med.

Några viktiga nyckelfaktorer är att kommunen har en attraktiv innerstad, god tillgång till bostäder, bra skolor, ett rikt kultur- och idrottsliv, skriver artikelförfattarna.

Några viktiga nyckelfaktorer är att kommunen har en attraktiv innerstad, god tillgång till bostäder, bra skolor, ett rikt kultur- och idrottsliv, skriver artikelförfattarna.

Foto: Jeppe Gustafsson

Debatt2021-06-16 06:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till "Låt oss på allvar sätta Linköping på kartan" (7/6).

En kommun med välmående och framgångsrika företag har lägre arbetslöshet, högre tillväxt och bättre förutsättningar att finansiera vår gemensamma välfärd. 

Därför har vi i Allians för Linköping under mandatperioden fokuserat på att göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag i Linköpings kommun. För när det går bra för Linköpings företag, går det också bra för kommunen. 

Ett välmående näringsliv och fler personer i arbete skapar just de skatteintäkter som krävs för en fungerande välfärd.

När vi tog över styret 2018/2019 kunde vi se att Linköpings kommun dessvärre stadigt tappat i mätningar gällande lokalt företagsklimat. Den utvecklingen har vi sedan dess haft för avsikt att vända. 

Det är därför glädjande att flera undersökningar, bland annat nöjd-kund-index (NKI) och Svenskt Näringslivs rankning, visar på ett klart förbättrat företagsklimat jämfört med tidigare år. 

Det stämmer att Linköping hamnade på plats 113 i Svenskt Näringsliv senaste rankning och även om vi blev årets klättrare i Östergötland förra året, är det inte en placering vi är nöjda med. Vi kommer att ytterligare intensifiera dialogen med näringslivet för att kunna prioritera rätt insatser framöver. 

Att som kommun vara lyhörd för näringslivets behov för att kunna driva och utveckla sina verksamheter i Linköping tillsammans med kommunens service och bemötande gentemot företagen är, enligt oss, det som har störst betydelse för näringslivsklimatet.

En annan viktig insats för näringslivsklimatet är, precis som Holmgren m fl också skriver, att Linköping ska vara en attraktiv kommun att flytta till. 

Några viktiga nyckelfaktorer är att kommunen har en attraktiv innerstad, god tillgång till bostäder, bra skolor, ett rikt kultur- och idrottsliv samt goda möjligheter till en aktiv fritid. 

Att satsa på dessa områden har därför varit viktigt för oss. Det är också avgörande att Linköping även fortsatt kan erbjuda goda kommunikationer genom flyg och järnväg. 

Att se enskilda individer, föreningar och företag som ovärderliga tillgångar, som driver vår kommun framåt är en självklarhet för oss. Därför arbetar vi varje dag för att de också ska ges goda villkor för att realisera sina idéer, visioner och ambitioner, det är nämligen en vinst för hela Linköpings kommun.