Hejda den globala uppvärmningen

Nu vet vi det. Utsläppen av koldioxid (CO2) och metanläckage måste omgående ned radikalt. Ansträngningarna måste fyrdubblas. Men några drastiska åtgärder i den riktningen är inte inom synhåll.

Bete av älg och dovhjort orsakar skogsbruket skador för en dryg miljard per år. Ska jakt på dessa djur öka, frågar sig artikelförfattarna.

Bete av älg och dovhjort orsakar skogsbruket skador för en dryg miljard per år. Ska jakt på dessa djur öka, frågar sig artikelförfattarna.

Foto: MIKAEL FRITZON / TT

Debatt2021-08-27 14:15
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till "Dags för radikala och snabba utsläppsminskningar" (17/8).

I varje fall inte enligt Rebecka Hovenbergs (MP) debattartikel. Det är ett svårslaget rekord att i närmast predikoton förklara för oss att tuffa åtgärder måste vidtas men inte hur.  

Man måste våga något i politiken. Ska vi förbjuda bensin- och dieselfordon att köra fortare än 100 km/tim?  I hastigheter därutöver rakar förbrukningen i höjden i många bilar och därmed utsläppen. Som sagt – man måste våga något i politiken.

Den svenska skogen räcker inte, säger Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Den ska ju ersätta fossila bränslen och samtidigt bevara biologisk mångfald, men även ta hänsyn till att skogsnäringen är en viktig del i landets ekonomi. 

Den står för en tiondel av våra exportinkomster. Ska stora hyggen förbjudas? De hotar den biologiska mångfalden och urlakar metaller från marken. Bättre då att gallra och blanda in lövträd i barrskogen. Men vad säger skogsägare vars inkomster då minskar? 

I hyggen fälls också mängder av unga stammar ännu ej fyllda 40 år. Vid ålder däröver börjar de suga upp koldioxid ur luften. Vad blir MP:s val?

Bete av älg och dovhjort orsakar skogsbruket skador för en dryg miljard per år. Ska jakt på dessa djur öka? Vilka bevarandeintressen utmanas då?

Svenska skogar har dubbelt så många älgar som finska. Drygt 17 gånger fler än ryska, räknat i älgar per kvadratkilometer. (Forskning och Framsteg nr 2 -21) Återigen svåra val, men de måste göras.

I motsats till MP har KD satt ner foten vad gäller kärnkraft. Den är nödvändig för att kunna elektrifiera våra vägtransporter och successivt fasa ut fossildrivna fordon som avger koldioxid. Och kanske ännu viktigare när vår enormt energikrävande stålindustri lämnar sitt kolberoende. 

Men – för att fortsätta med skogen –  KD-politiker som Magnus Oscarsson och Sara Skyttedal har i artiklar i sommar, som kunde ha skrivits på vilket skogsbolags kontor som helst – underdånigt fogat sig i skogsindustrins intressen. Svensk skogsskötsel påstås vara mönstergill trots allvarlig kritik från EU. Och trots alla barråkrar som breder ut sig alltmer i vårt land.