Vi vill se ett demensvänligare Linköping

Debatt 29 augusti 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på insändaren ”Politiker, förstör inte vår fina park” (17/8):

”Bettan” skriver i sin artikel om att det inte ska finnas någon demenspark i Trädgårdsföreningen då dementa är vanliga människor som vi alla. Vi behöver här reda ut vad Liberalernas förslag om ett "Demensvänligare Linköping" innebär.

Demens är en av Sveriges stora folksjukdomar och i takt med att människor lever allt längre drabbas allt fler av sjukdomen, över 20 000 personer insjuknar varje år. Att drabbas av en demenssjukdom vänder ofta upp och ned på livet för den drabbade och anhöriga. Demens orsaker vanligen försämrat minne och förmågan att planera och genomföra vardagliga sysslor. Som demenssjuk är det extra viktigt med en trygg och rogivande miljö. 

Liberalerna i Linköpings förslag ”Demensvänligare Linköping” utgår från att skapa ett demensvänligare samhälle med ökad kunskapsspridning och att skapa en demensvänlig utemiljö i Linköpings kommun samt att personalen på boenden ska få mer fortbildning inom området och förbättra stödinsatser till anhöriga.

Vårt förslag att skapa en park, ”Minnenas och kunskapens trädgård”, är en plats anpassad efter de behov som målgruppen har, likväl kan alla besöka platsen. Genom att använda element som tilltalar sinnena såsom syn, lukt, doft och hörsel, så kan det vara lättare för den som har en demenssjukdom att minnas det förgångna och starkare knyta an till nya minnen. Förslaget har hämtat inspiration från Helsingborg kommun som har anlagt just en sådan park. 

Vi har aldrig fastslagit att parken ska ligga i Trädgårdsföreningen. Förslag av placering bör arbetas fram av personal på boenden, personer som själva lever med demenssjukdom och deras anhöriga tillsammans med Linköpings kommun. 

Liberalerna i Linköping hoppas att parken ska bli verklighet inom en snar framtid och vi kommer envist arbeta vidare för ett Demensvänligare Linköping.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa