Vi vill samverka för snabbare transporter

Vi är i dag, mellan regionerna, överens om att ingå ett fördjupat samarbete kring sträckan Linköping–Jönköping i syftet att analysera regionala och lokala nyttor samt de behov och brister som finns, skriver debattörerna.

I dag är till exempel pendlingen mellan Linköping och Jönköping, trots att båda är bland landets tio största städer, ytterst blygsam. Det är kanske inte så överraskande, med tanke på att det tar nästan en timme och femtio minuter att åka sträckan med tåg, skriver debattörerna.

I dag är till exempel pendlingen mellan Linköping och Jönköping, trots att båda är bland landets tio största städer, ytterst blygsam. Det är kanske inte så överraskande, med tanke på att det tar nästan en timme och femtio minuter att åka sträckan med tåg, skriver debattörerna.

Foto: Johan Nilsson/TT

Debatt2023-10-10 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Att järnvägssystemet är ansträngt i Sverige är välbekant. Konsekvenserna i form av förseningar är något många har behövt vänja sig vid sedan flera år tillbaka. Tyvärr finns inget som tyder på att nuvarande nivå av trafik är en tillfällig topp. Tvärtom. Allt pekar på fortsatt kraftig ökning av tågtrafiken framöver. Industrietablering i norr som kommer att kräva kraftigt ökad kapacitet för att kunna transportera gods till Göteborgs hamn och hamnarna i Skåne. I Trafikverkets prognoser kommer stora delar av Södra stambanan från Östergötland till Skåne att vara rödmarkerad inom en relativt kort tidshorisont. En annan viktig faktor är öppnandet av Fehmarn-Bältförbindelsen, en fantastisk förbättring i tillgängligheten från Sverige via Danmark till Tyskland. En så kraftig förstärkning av kapaciteten mellan några av våra största handelspartners leder till ökat tryck i hela stambanesystemet från Sydsverige och norrut såväl för gods- och persontransporter. 

Samtidigt ökar efterfrågan på långväga persontransporter på tåg. SJ planerar till exempel relativt stora utökningar av trafiken. I grunden är det positivt och stärker tillgänglighet över stora avstånd. Men när stambanan är full innebär det att den ökade ambitionen behöver ske till priset av minskad regional pendlings- och godstrafik. Det riskerar att bryta ned i stället för att utveckla de dynamiska arbetsmarknaderna i Region Jönköpings län och Östergötland. Det är naturligtvis olyckligt. Inte minst med tanke på att länen motsvarar nästan en tiondel av landets befolkning.

Arbetsmarknaderna i våra regioner har stor potential att utvecklas. I dag är till exempel pendlingen mellan Linköping och Jönköping, trots att båda är bland landets tio största städer, ytterst blygsam. Det är kanske inte så överraskande, med tanke på att det tar nästan en timme och femtio minuter att åka sträckan med tåg. Mellan Jönköping och Norrköping tar det två timmar och en kvart. Det omöjliggör i praktiken arbetspendling. Med Ostlänken färdigställd öppnas en enorm potential att länka samman arbetsmarknaderna och samtidigt ge plats för ökad fjärr- och godstrafik. 

Regionerna Jönköpings och Östergötlands län är beredda att samverka med varandra och de berörda kommunerna för att skapa förutsättningar till snabbare transporter mellan städerna. Forskning visar att det skapar en stor potential för inte bara orter och kommuner utmed järnvägen utan också för kringliggande kommuner.

Vi ser att en god infrastruktur och tillgänglighet är avgörande för den regionala utvecklingen, näringslivets utveckling och för vår framtida välfärd. Nya stambanor har en bred förankring i våra regioner. 

Vi är i dag, mellan regionerna, överens om att ingå ett fördjupat samarbete kring sträckan Linköping–Jönköping i syftet att analysera regionala och lokala nyttor samt de behov och brister som finns. Genom att i dag gemensamt underteckna en avsiktsförklaring på Elmia i Jönköping visar vi omvärlden vår gemensamma övertygelse om att sträckan Linköping–Jönköping behöver bli verklighet.