Vi tar kampen för en för en likvärdig kunskapsskola

Skribenterna Lilja-Stenholm och Jenninger undrar vad Roger Haddad och jag menar när vi nu skärper skolpersonalens mandat mot stöket.

Ingen lärare ska avstå från att ingripa mot stöket i klassrummet för att de riskerar skadestånd, skriver artikelförfattarna.

Ingen lärare ska avstå från att ingripa mot stöket i klassrummet för att de riskerar skadestånd, skriver artikelförfattarna.

Foto: Roald, Berit

Debatt2021-06-29 08:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på "Problemet är inte elever som stör" (10/6)

I klartext menar vi att ingen lärare ska avstå från att ingripa mot stöket i klassrummet för att de riskerar skadestånd eller att bli av med sitt jobb eller känna sig osäkra på hur de ska agera när en elev vägrar lämna ifrån sig sin mobil eller andra föremål. Inte heller ska lärare lägga mer av sin undervisningstid till att upprätthålla ordningen i klassrummet.

Flera rapporter visar på samma problem. Det är inget vi själva hittat på. Vi har under många år lyssnat på lärare i hela Sverige som krävt förändring. På vårt förslag har nu Nationell plan för trygghet och studiero i skolan, tagit fasta på de problem som vi alla ser i skolan idag.

Om fler ska vilja utbilda sig till lärare är det dags se till att lärarna får tillbaka mandatet i klassrummet samt säkerställa att de får ägna sin tid åt huvuduppdraget, nämligen undervisning. 

Problemet inte är de elever som stör utan snarare de som inte vill göra något åt problemet. Vi liberaler har sett problemet och vill göra något åt det. Vi vill gå längre än S och avskaffa barn- och elevombudet som genom att driva fall med skadeståndsanspråk mot huvudmän underminerar de vuxnas auktoritet i klassrummet. 

I en likvärdig skola har alla elever möjlighet att nå sin fulla potential. I den skolan fungerar det bra i alla klassrum. Lärare ägnar sin tid åt undervisning av eleverna och skollagen ger dem och all skolpersonal tydliga mandat att agera mot stök i klassrummet och ingen myndighet underminerar de vuxnas auktoritet i klassrummet genom att driva skadeståndsfall mot huvudmän. Om man som politiker menar allvar med att ta kampen för en likvärdig kunskapsskola är det dags att agera.