Vi satsar på ett tryggare Berga 2021

Att jobba med trygghetsfrågor är viktigt för oss i Alliansen. Vi tror att det bästa sättet att göra det på, är att börja i närområdet där människor bor och tillbringar sin fritid.

Ett tryggt centrum i Berga är ett måste för att den växande stadsdelen ska ses som attraktiv, skriver artikelförfattarna.

Ett tryggt centrum i Berga är ett måste för att den växande stadsdelen ska ses som attraktiv, skriver artikelförfattarna.

Foto: Victor Bomgren

Debatt2021-03-12 13:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Linköping byggs det som aldrig förr. Det gäller även för Berga. HSB, Riksbyggen och Stångåstaden bygger, eller är på gång att bygga, flera bostäder i Berga. 

Bostäder som kommer att öka stadsdelens attraktivitet men även göra området tryggare genom att flera personer kommer att vara i rörelse där under dygnet.

Ett tryggt centrum i Berga är ett måste för att den växande stadsdelen ska ses som attraktiv. Centrum i Berga har dock i många år varit eftersatt och känts otryggt. 

Det har nu fått en ny stark ägare med stort engagemang och tydliga framtidsplaner. Det kommer att medföra ett lyft för stadsdelen. 

Kommunen satsar på ökad närvaro i Berga. I Berga by kommer bibliotek, Kontakt Linköping, ungdomsverksamhet och socialtjänst att finnas och den offentliga närvaron kommer att bli tydligare.

Den områdesbaserade socialtjänsten i Berga, som Alliansen satsar på, kommer att ge en ökad närhet till innevånarna i stadsdelen. Dess uppdrag är mångfacetterat men kommer exempelvis att ge stöd åt den enskilda individen i olika sociala frågor. 

Socialtjänsten i Berga har ett nära samarbete med Stångåstaden, den kommunala servicen i området, skolorna, vårdcentralen, pensionärsföreningar, kyrkan, BVC med flera. Att dessa samverkar, lyfter gemensamma frågor och kompletterar varandra bidrar till att på olika sätt öka tryggheten och integrationen i området. 

Samverkan är viktig för att stötta Bergaborna på bästa sätt och avgörande för en gynnsam utveckling av stadsdelen. Vi kan göra betydligt mer om vi samlas kring olika frågor där var och en bidrar med det den är bäst på. 

Sedan tidigare har Allians för Linköping presenterat åtskilliga satsningar på trygghet i stadsdelarna och flera kommer att göras. Givetvis kommer även Berga att få del av dessa åtgärder. Trygghet börjar lokalt och nära, i arbetet nära människor och i mötet mellan människor.