Vi måste värna de svagaste i samhället

Bara i år måste Socialförvaltningen spara närmare 100 miljoner kronor. Det gör att verksamheter nu riskerar att försvinna. Hur har det kunnat bli så här, skriver Liselotte Fager (KD) och Liselotte Andersson (KD).

Med anledning av socialförvaltningens sparkrav har personal och deltagare vid Lotsen fått information om att verksamheten kan komma att läggas ned, skriver debattörerna.

Med anledning av socialförvaltningens sparkrav har personal och deltagare vid Lotsen fått information om att verksamheten kan komma att läggas ned, skriver debattörerna.

Foto: Dennis Petersson

Debatt2024-03-05 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Socialförvaltningen är en del i välfärdskedjan som ska stödja invånarna till ett hälsosamt och självständigt liv. Social- och omsorgsnämnden har med sig en minskad budgetram med cirka 15 miljoner kronor från i fjol. Detta innebär att man måste göra andra prioriteringar och effektiviseringar för att möta den obalans som finns i internbudgeten. För perioden 2024–2028 planeras en utbyggnad av gruppbostäder vilket gör att den ekonomiska obalansen kommer att öka ännu mer. Bara i år måste Socialförvaltningen spara närmare 100 miljoner kronor. Det gör att verksamheter nu riskerar att försvinna. Hur har det kunnat bli så här?

Vid årsskiftet valde Linköpings kommun att skrota Leanlink som förvaltning och i stället föra över verksamheterna till antingen social- och omsorgsnämnden eller vård- och äldreomsorgsnämnden. I förändringen fick de båda nämnderna också överta en del ekonomiska bekymmer. Socialförvaltningen skriver att den ekonomiska situationen kräver åtgärder, både effektiviseringar men också att verksamheter helt tas bort. 

Social- och omsorgsnämnden ska under mars månad fatta beslut om en ny internbudget och ytterligare en åtgärdsplan. Här ska det framgå hur minusresultatet på 100 miljoner kronor ska lösas. Detta kan betyda att ej lagstadgad verksamhet kommer att läggas ned. 

På Apotekaregatan mitt inne i centrala Linköping håller den öppna verksamheten Lotsen till sedan 2005. Till skillnad från en "daglig verksamhet", som erbjuds enligt lagen om LSS, är Lotsen inte lagstadgad. Hit är alla personer, med någon form av psykisk ohälsa eller funktionsvariation, välkomna. Det kan handla om allt från bipolaritet och schizofreni till adhd och autism. Med anledning av socialförvaltningens sparkrav har personal och deltagare vid Lotsen fått information om att verksamheten kan komma att läggas ned. 

Det är inte länge sedan som Socialdemokraterna tillsammans med Moderaterna stod på trappan till stadshuset och sa att vi är en rik kommun, vi behöver inte spara. Vi har gott om medel för att täcka det som vi måste göra. Vi kan erbjuda en god välfärd till Linköpingsborna. Nu är det upp till bevis. Hur ska detta underskott finansieras utan att drabba de allra svagaste i samhället? 

Linköpings kommun befinner sig i en kritisk period, för att ändra riktning till det bättre behöver vi satsa pengar, inte spara. Vi behöver bryta en utveckling där barn rekryteras in i kriminella gäng. Vi behöver ge mer stöd till föräldrar för att barn ska få en trygg och bra uppväxt. 

I dag har vi långa köer för barn att få hjälp med sitt psykiska mående. Vi måste ha platser för medborgare som behöver särskilt stöd och service, som Lotsen i centrala Linköping. Vi behöver hjälpa ungdomar att ta sig ur en kontext av hedersförtryck. Vi måste satsa på eldsjälar i olika föreningar och organisationer som bidrar till att skapa samlingsplatser för samhällets svagaste. Vi behöver ha en kommun där vi har ett bra skydd för barn och vuxna, som utsätts för psykiskt och fysiskt våld. Vi måste på ett klokt sätt satsa mer resurser på de svagaste i samhället. Det tjänar vi på i längden och så tar vi också ansvar för kommande generationer. 

För att klara dessa utmaningar behöver vi ha ett styre som visar vägen och vågar investera i vår kommuns framtid.