Vi måste stötta våra lokala lantbrukare

Åtvidaberg är en kommun med många lokala matproducenter, konstnärer och småföretagare. Här finns också ett civilsamhälle som på flera sätt visar ideellt engagemang och vilja till samhörighet.

Debatt2022-06-16 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kommunen borde stötta och stärka våra lokala aktörer och vårt lokala civilsamhälle mer.

Det lokala lantbruket är otroligt viktigt för den hållbara omställningen, för vår resiliens, för vår kommuns utveckling och för vår livskvalitet. Vi måste stötta våra lantbrukare på flera olika sätt för att säkerställa att de har möjlighet att bedriva och utveckla sin verksamhet på lång sikt. Ett sätt att göra detta är genom att skapa bättre förutsättningar för lokala aktörer att delta i kommunens upphandlingar. Ett annat sätt är genom att ge våra lokala producenter goda förutsättningar för att nå ut med sina varor.

MP Åtvidaberg vill att kommunen skapar mötesplatser på flera ställen där lokala matproducenter, hantverkare och företagare kan sälja sina varor och tjänster. Här måste tydliga men flexibla avtal erbjudas producenterna för att även små aktörer ska kunna delta. I dag finns tekniken som behövs för att detta ska kunna göras billigt och lättillgängligt. I tätortens centrum finns flera lediga lokaler som har goda förutsättningar för att bli en större mötesplats där även konst och kultur kan ges utrymme. Kommunens konstnärer och kulturskolan saknar goda utställningsmöjligheter i dag. Mer tillgänglig konst skulle både höja livskvaliteten för oss som bor i Åtvidaberg, stärka vår innovationskraft och öka vår konkurrenskraft. Det finns även forskning som visar på att tillgänglig konst förbättrar folkhälsan. 

Sådana mötesplatser skulle även bjuda in till stärkt samverkan mellan kommun, företag och civilsamhälle. Här kan lokala evenemang, som marknader, temadagar, utställningar och studiecirklar hållas. Våra ideella föreningar behöver lokaler att mötas i och kanaler att nå ut till folk och nya medlemmar. 

Det finns många fördelar med att erbjuda Åtvidaberg en plats där mat, hantverk, konst och tjänster kombineras med möten och civilsamhällets engagemang. Genom att skapa en bättre infrastruktur för detta med lokaler, anpassade avtal och ett medvetet, långsiktigt stöd från kommunens håll kan vi tillsammans både stötta de viktiga lokala aktörerna som vi har i vår kommun och göra vår kommun mer attraktiv för oss som bor i den.