Vi måste skapa en demokratisk och jämlik skola

Den svenska skolan ska vara jämlik och alla barn och unga ska ges samma rätt till kunskap och utbildning. Så är det inte alls i dag!

Debatt 9 mars 2022 10:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sverige har utvecklats åt det rakt motsatta hållet sedan den borgerliga regeringen genomförde den så kallade ”friskolereformen”, som lett till att stora skolkoncerner och deras enskilda ägare kunnat berika sig själva med de skattemedel som var avsedda för elever, lärare och själva skolverksamheten! Sverige är extremt som tillåter obegränsade vinstuttag till aktieägarna i friskolevärlden. Inget annat land i världen tillåter att medborgarnas, det vill säga dina och mina skatter används på detta sätt! Så det vi betalar i skatt till våra barn och deras utbildning hamnar i stället i händerna på enskilda aktieägare som sedan vanligtvis låter de stora vinsterna hamna i något av skatteparadisen! Dessutom undantas dessa marknadsskolor offentlighetsprincipen, och det demokratiska inflytande blir därför även av detta skäl minimerat! 

 

Ett aktiebolags syfte är att ge ägarna vinstutdelning och värdeökning på aktierna. Men att driva skolverksamhet är inte som att driva vilken annan affärsverksamhet som helst! En elev är inte en ”kund” och en utbildning är inte en ”produkt”. När aktieägarna i ett skolföretag inte anser sig få tillräckligt mycket vinst kan de välja att gå i konkurs. En elev kan däremot inte få tillbaka en avbruten eller misslyckad utbildning! Forskningen visar att de vinstdrivande skolorna har ökat segregationen och lett till både betygsinflation och ökad ojämlikhet! Möjlighet att bilda aktiebolag inom skolan är roten till det onda och måste därför stoppas helt. Forskningen visar också att elever vars föräldrar har större studievana samlas i skolor med mer studiemotiverade elever, så föräldrarnas utbildningsbakgrund spelar en allt större roll för hur det går för barnen. Dessutom har friskolorna egna antagningssystem som låter dem sålla fritt bland de sökande. Vidare tycks många fristående skolor satt i system att anställa obehöriga lärare, som kostar mindre men ger ägarna större vinst! Vissa skolor, till exempel engelskspråkiga, har till och med undantag från krav på lärarlegitimation! Dessa undantag måste upphöra. Även kommunala skolor riskerar öka antalet obehöriga lärare särskilt när nedskärningar görs i kommunen. Lärarna behöver garanteras en bra arbetsmiljö och få sin kompetens säkrad.

 

Det är många som haft fingrarna i den berömda syltburken. Företrädare för flertalet partier har suttit och sitter fortfarande på dubbla stolar som ägare eller styrelseledamöter i friskolekoncerner. Det är dags att undersöka vilka förtroendevalda från vilka partier som samtidigt sitter i friskolestyrelser eller är delägare! Till detta kommer även en omfattande lobbyverksamhet från olika delar av det privata näringslivet. Kanske är det viktiga skäl till den ovilja som så länge har funnits från dessa partier att ändra denna helt absurda skolpolitik och till att motioner från vänster om vinststopp röstats ner? 

Utredningen ”För en likvärdig skola” har äntligen satt fart på debatten. Att regeringen nyligen föreslog mindre pengar till marknadsskolan var ett förslag i rätt riktning. Men direkt kom protesterna från näringslivet och marknadsskolans lobbyister som genom ”Valfrihetens vänner”, i en stor och dyr helsidesannons med ”ledsna barn” helt felaktigt påstår att all valfrihet försvinner och 900 skolor hotar stängas! Skrämselpropaganda och lobbyistpåverkan måste avslöjas. Om det är eleverna och det pedagogiska intresset i en högkvalitativ skolverksamhet som är det viktiga, kan man väl fortsätta driva skolor, men utan privata vinster? Vilka friskolevurmande partier är beredda att verkligen ompröva sina ståndpunkter? Hittills har det ekat tomt! Vi behöver därför bli många, som oavsett partisympatier, vill vara med och skapa en demokratisk och jämlik skola med likvärdig valfrihet för alla barn och en skola som är helt utan privata vinster och aktiebolag! 

Tillsammans har vi mycket lång erfarenhet från skola och utbildning;

Lisbeth Henricsson, skolpsykolog, fil dr

Sofia Frithioff, grundskollärare

Gunilla Nylund, grundskollärare

Kerstin Sagström, lärare kommunal vuxenutbildning

Kerstin Levin, sfi/sva lärare

Gun Menzel, specialpedagog

Malin Svensson, grundskollärare

Lena Svensson, grundskollärare

Örjan Albihn, studie- och yrkesvägledare


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa