Vi måste göra Gamla Linköping mer tillgängligt

Fortfarande består Gamla Linköping till en stor del av smala och ojämna gator och kullersten som gör det svårt för många att fullt ut njuta av platsen, skriver debattörerna.
Fortfarande består Gamla Linköping till en stor del av smala och ojämna gator och kullersten som gör det svårt för många att fullt ut njuta av platsen, skriver debattörerna.

Vi är övertygande om att vi kan bevara områdets unika charm samtidigt som vi förbättrar tillgängligheten i Gamla Linköping så det förblir en plats för alla, skriver debattörerna.

Debatt 2 november 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Gamla Linköping är en pärla i Linköping, ett område som bär på historiens vingslag och en påminnelse om hur Linköping och Sverige var förr. Denna välbevarade stadsdel bjuder Linköpingsborna och besökare på en unik upplevelse av svensk historia och kultur. Men det är dags att tala om en viktig aspekt som behöver förbättras i Gamla Linköping, nämligen tillgängligheten. För att behålla sin charm och för att vara tillgänglig för alla bör Gamla Linköping anpassas för att vara mer tillgänglig än i dag för människor med olika förmågor att ta sig fram på våra gator och torg.

Gamla Linköping är fyllt av äldre hus och kullerstensgator. För många personer med funktionsnedsättningar, äldre människor och föräldrar med barnvagnar kan det vara svårt att ta del av denna unika kulturskatt. Sedan tidigare har man byggt om handikapptoaletter och picknickbord för att öka tillgänglighet i området för till exempel personer med rullstol eller rollator. Men fortfarande består platsen till en stor del av smala och ojämna gator och kullersten som gör det svårt för många att fullt ut njuta av platsen. De djupa hålen som finns på vissa platser mellan gatstenarna medför också att det är lätt att snubbla, ramla och slå sig.

 

För att förbättra tillgängligheten i Gamla Linköping behöver man titta på möjligheten att genomföra en rad åtgärder. Några förslag är att förbättra och bredda gångvägarna, tillföra sand så att de djupa groparna mellan kullerstenarna försvinner och se över övriga hinder som försvårar framkomligheten. 

Vi är övertygande om att vi kan bevara områdets unika charm samtidigt som vi förbättrar tillgängligheten i Gamla Linköping så det förblir en plats för alla. Liberalerna har alltid kämpat för att personer som har funktionsnedsättningar ska kunna leva ett liv som alla andra, det är frihet. Vi är övertygade om att antalet besökare ökar om flexibla lösningar och förbättringar möter olika personers behov. Ett tillgängligt Gamla Linköping är en självklarhet för oss. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa