Vi måste börja prata om hemlösheten

Hemlöshet är ett större samhällsproblem än vad många tror, skriver Sanna Detlefsen, direktor på Linköpings Stadsmission.

Fler och fler som lever i hemlöshet söker sig till Stadsmissionen för stöd, mat och värme.

Fler och fler som lever i hemlöshet söker sig till Stadsmissionen för stöd, mat och värme.

Foto: Mostphotos

Debatt2019-12-04 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

De senaste åren har hemlöshet ökat markant i Sverige. Runt 2 000 människor lever i hemlöshet i Östergötland, varav runt 300 i akut hemlöshet. 

Linköpings Stadsmission är i direkt kontakt med de människor som lever i utsatta livssituationer i Östergötland. Detta gör att vi ofta ser sociala förändringar innan de har blivit ärenden på socialkontorets bord. Just nu ser vi en ökad hemlöshet i Östergötland. 

Fler och fler som lever i hemlöshet söker sig till oss för stöd, mat och värme. Många människor vi möter har ingen annan utväg än att sova utomhus. Detta är människor med svenskt personnummer, med rätt till ett stöd som de inte får från samhället. 

Hemlöshet är ett större samhällsproblem än vad många tror. Bara för att man inte ser det, betyder det inte att det inte finns. Vi måste börja prata om hemlösheten för att tillsammans kunna lösa den – en dialog som är alldeles för tyst idag. Alla som har medmänskliga rättigheter och har rätt till stöd ska få det. 

Ju längre tid en människa är hemlös, desto svårare är det att återanpassa sig till att bo i en bostad och att påbörja vägen tillbaka till en hälsosam och hållbar livssituation. Det finns många anledningar att människor är hemlösa. Ofta är det på grund av traumatiska händelser i livet som har fått människan att ge upp och släppa taget om de förpliktelser vi har för att bibehålla jobb, bostad, ett socialt nätverk, med mera. 

De allra flesta människor i hemlöshet kämpar med en psykisk ohälsa, som de behöver professionellt stöd för att ta sig vidare ifrån.

Under de senaste åren har fokus inom bostadspolitiken lagts på nyproduktionen av bostäder, men då nybyggda bostäder har mycket höga hyror är det otillräckligt. Sverige behöver en ny nationell hemlöshetsstrategi som omfattar en strukturerad, förutsägbar och offentligt understödd bostadsförsörjning för ekonomiskt och socialt utsatta hushåll. 

Många bra saker pågår redan i vår stad och Linköpings Stadsmission jobbar mycket på uppdrag av Linköpings kommun för att stötta människor med boendelösningar och boendestöd. Hemlösheten är en komplex fråga som kräver en komplex lösning. Vi tror på en väg tillbaka till bostad där vi jobbar aktivt med människors psykiska ohälsa och agerar stöd för att integrera dem i samhället igen. 

Då hemlöshetsfrågan är av hög komplexitet så är det inga snabba åtgärder som kommer att lösa samhällsproblematiken. Vi vill uppmana till en dialog där offentlig sektor, civilsamhälle och näringsliv arbetar tillsammans för att ta fram en långsiktig strategi för att utrota hemlösheten. 

Tills det att en långsiktig lösning är framtagen, vill Linköpings Stadsmission driva akut boende.Ett akut boende som har öppet nattetid med tillfälliga sovplatser för människor som har rätt till en bostad, men som av olika anledningar lever i hemlöshet. 

Under dagtid bedriver vi öppna verksamheter där vi erbjuder individanpassade stödinsatser för att skapa förutsättningar att ta sig tillbaka till en bostad. Riktig förändring börjar när människan har en trygg plats. 

Sanna Detlefsen, direktor på Linköpings Stadsmission