Vi kommer inte att snubbla över mållinjen

Kaisa Karro (S), regionstyrelsens ordförande i Region Östergötland.
Kaisa Karro (S), regionstyrelsens ordförande i Region Östergötland.

I en debattartikel menar Fredrik Sjöstrand (M) att Koalitionen har gömt sig under pandemin och att vi saknar en plan för att komma i mål med vaccinationsarbetet. Vi kan stolt meddela att vi är fullt synliga och att vaccinationerna fortgår med rask takt.

Debatt 20 juli 2021 07:05
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på Låt oss inte snubbla på mållinjen, Karro (S) 15/7. 

Region Östergötland har nu gått in i de slutgiltiga faserna av vaccinationen, den 7 juli öppnades portarna för alla över 18 år att få sin första dos av vaccinet mot covid-19. I nuläget har 76,1 procent av östgötarna från 18 år och uppåt har fått sin första dos, och den siffran väntas öka markant inom den kommande månaden – det är bra, men vi vill naturligtvis öka ännu mer. 

I insändaren menar man att ett sätt för att få upp täckningsgraden är att ta fram en kommunikationsplan, men faktum är att den redan är på plats. Regionen har skickat ut en personlig inbjudan via post och digitala brevlådor till alla som fyllt 18 år med ett personligt erbjudande om att boka vaccinationstid. Man genomför även utskick till nya åldersgrupper med annonser i lokala medier, nyheter och riktade inlägg i sociala medier. För att nå målgrupper som kan vara svåra att nå, exempelvis invånare i socioekonomiskt utsatta grupper eller personer som inte behärskar det svenska språket, har särskilda satsningar genomförts. Är du inne på sociala medier, kör förbi en stortavla eller surfar in på nyhetswebbplatser så möts du av budskapet att vaccinera dig. Insatserna är många, men kort och gott kan man konstatera att regionen har gjort, och gör, ett bra arbete med att stärka vaccinationstakten i Östergötland. Saknar Sjöstrand några insatser i kommunikationsplanen så är han välkommen att inkomma med förslag.

Precis som Sjöstrand påpekar i insändaren så är trycket på vaccinationsbokning hårt. Vi delar dock inte bilden att trycket kommer att minska efter att vaccination öppnat för de sista åldersgrupperna inom de kommande veckorna. I åldersgruppen 40-44 år har 75,8 procent fått eller bokat sin först dos, det stämmer. För de som är 25-29 år har 60,8 procent fått eller bokat första dosen och i åldersgruppen 18-24 har 52,8 procent redan fått eller bokat första dosen – trots att bokningen öppnade bara för någon vecka sedan. Men ser man till de övriga grupperna så syns en tydlig trend att vaccinationsgraden ökar ju högre upp i åldersgrupperna man kommer, och dessa siffror kommer bara att stiga för varje vecka. Det är viktigt att nå unga, men vi är trygga i processen. Regionen gör sitt yttersta för att nå ut till alla för att nå högsta möjliga vaccinationstäckning. Det är dock viktigt att komma ihåg att beslutet att vaccinera sig till syvende och sist bygger på frivillighet. Det vi kan göra är att informera och motivera, men beslutet att vaccinera sig måste varje individ ta själv.

Jag kan försäkra Sjöstrand (M) att vi inte håller på att snubbla på någon mållinje, i stället kommer regionens kompetenta medarbetare med hårt arbete och mod att ta oss över mållinjen.

Ämnen du kan följa