Vi känner en stark oro för den ökande skuldsättningen

Den ökande skuldsättningen, särskilt bland unga, är en fråga som regeringen tar på stort allvar.

Konsumtionslånen har ökat kraftigt och vi ser ett växande antal obetalda lån som leder till ansökningar om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten, skriver artikelförfattarna.

Konsumtionslånen har ökat kraftigt och vi ser ett växande antal obetalda lån som leder till ansökningar om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten, skriver artikelförfattarna.

Foto: JESSICA GOW / SCANPIX

Debatt2021-03-29 06:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är idag vanligt att handla på kredit och att ta lån för konsumtion. För många är det inga problem med att betala tillbaka krediterna och lånen. Tyvärr verkar det dock vara allt fler som får problem med återbetalningen av dessa. Då kan även mindre lån växa sig stora och innebära omfattande skulder som i värsta fall leder till livslång skuldsättning. 

Den ökande skuldsättningen, särskilt bland unga, är en fråga som regeringen tar på stort allvar. Flera rapporter från myndigheter har nyligen satt ytterligare ljus på problemet och regeringen överväger om fler åtgärder ska tas för att motverka överskuldsättning.

Vi har de senaste åren sett en snabb utveckling på kreditmarknaden där kreditgivare ofta marknadsför lättillgängliga lån och betallösningar med en offensiv marknadsföring. 

Konsumtionslånen har ökat kraftigt och inkassobolagens fodringar uppgår nu till närmare 80 miljarder. Det är nästan en fördubbling på tio år. Samtidigt ser vi ett växande antal obetalda lån som leder till ansökningar om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten.

Regeringen har under senare år tagit en rad initiativ för att motverka överskuldsättning. Det handlar om såväl förebyggande som stödjande åtgärder, men även skärpningar av konsumentskyddet i lagstiftning. 

Bland annat har konsumentskyddet stärkts vid spel om pengar, ett ränte- och kostnadstak har införts för så kallade högkostnadskrediter och nya bestämmelser har införts för hur kreditalternativ får presenteras i syfte att konsumenter på ett enkelt sätt ska kunna göra ett aktivt val om betalsätt vid e-handel. 

Det sistnämnda innebär att ett kreditalternativ inte får presenteras före andra betalningssätt och att ett sådant alternativ inte får förvalt. En ny skuldsaneringslag har även gjort det lättare för de svårast skuldsatta att ansöka om och få skuldsanering.

Under år 2020 gav regeringen också ett uppdrag till Konsumentverket att analysera situationen på marknaden för konsumentkrediter och risker för över­skuld­­sättning. 

Uppdraget redovisades i en rapport 1 mars 2021 där myndigheten pekar på områden där det anses finnas utrymme för förbättringar av konsumentskyddet. Områdena som nämns är bland annat marknadsföring av så kallade samlingslån, brister i kreditprövningen och spel på kredit.

De förslag som Konsumentverket lyfter fram och även andra underlag från bland annat Finansinspektionen utgör en bra grund för att överväga ytterligare åtgärder. 

Det är viktigt för regeringen att den ökande överskuldsättningen på grund av konsumtion motverkas och att vi stärker konsumentskyddet på marknaden för konsumentkrediter. Vi känner en stark oro för den ökande skuldsättningen, inte minst bland unga, och är därför beredda att vidta åtgärder för att vända utvecklingen.