Vi kan aldrig acceptera personrån i Linköping

Jag tror många med mig är trötta på att inte känna sig trygg i vardagen. De kriminella gängen försöker ta över gatorna som tillhör oss Linköpingsbor. Det är frustrerande att sitta i opposition, särskilt när jag ser vad vi kan göra för att vända utvecklingen.

Jag vill se fler polisstationer i stadsdelar och på småorter. Många saknar närvaron av en lokalpolis som håller ordning och bygger relationer, skriver Kristina Edlund (S).

Jag vill se fler polisstationer i stadsdelar och på småorter. Många saknar närvaron av en lokalpolis som håller ordning och bygger relationer, skriver Kristina Edlund (S).

Foto: TT

Debatt2021-04-24 06:15
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Oavsett om du är ung eller gammal ska du känna dig trygg i Linköping. Jag blir berörd när jag tar del av olika personrån som vi haft den senaste tiden. En tonårspojke har rånats i centrala Linköping. En man rånades av flera tonårspojkar i Lambohov och en annan man blev stoppad på cykel mellan Skäggetorp och Ryd där han blev slagen och rånad. Detta är bara ett axplock av alla personrån som skett sedan i höstas.

Rånen har ägt rum på olika platser och i olika kommundelar. Förutom de spår som övergreppen lämnar hos den drabbade skapar sådana här händelser lätt en känsla av otrygghet hos allmänheten. 

Jag anser att vi behöver göra följande:

1. Tvångsomhänderta fler unga kriminella.

Idag bygger för mycket på frivillighet när det gäller unga på glid. När det inte är möjligt för Socialtjänsten att gå in på frivilliga grunder ska vi i högre utsträckning tvångsomhänderta kriminella unga under 20 år enligt LVU-lagen. Jag anser även att Polismyndigheten ska sköta utredningen när personer under 15 år begår allvarliga brott. Det räcker inte att enbart koppla in Socialtjänsten. 

2. Stärk den lokala polisnärvaron.'

Det är bra att antalet poliser äntligen utökas i landet, men det måste märkas lokalt. Jag vill se fler polisstationer i stadsdelar och på småorter. Många saknar närvaron av en lokalpolis som håller ordning och bygger relationer. I väntan på att polisnärvaron förbättras vill jag se en ökad närvaro av ordningsvakter eller trygghetsväktare på platser som upplevs otrygga. 

3. Sätt upp kameror på brottsutsatta platser.

Kommunen borde även skyndsamt ansöka om utökad kameraövervakning på brottsutsatta platser. Det är obegripligt att det inte inte gjorts ännu. Arbetet måste komma igång, eftersom det kan ta flera månader att beviljas tillstånd. Kameror kan inte ensamt lösa problem med rån, men är ett av flera verktyg när det till exempel saknas vittnen.

4. Erbjud stöd efter skoldagens slut.

För att stoppa rekryteringen av unga kriminella måste vi komma bort från de djupt segregerade skolorna som finns på flera håll. Det fria skolvalet är en nationell fråga, men borde aldrig ha införts. Det vi kan göra lokalt är att se till att unga som behöver hjälp får det efter skoldagens slut. Med läxhjälp, stöd i de ämnen man ligger efter i och samverkan med fritidshemmen tar vi ett större ansvar för detta. Det borgerliga styret måste sluta lägga besparingar varje år på skolan. Dra även tillbaka förslaget om besparingar för 2022.