Vi ger stöd för att möta barns och elevers behov

Förskola, skola och vuxenutbildning har slitit hårt under pandemin. Nu väntar nya utmaningar för att ge barn och unga som flyr kriget i Ukraina ett bra mottagande.

Debatt 4 maj 2022 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Som stödjande myndighet har Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) uppdraget att stötta utbildningsverksamheter under alla olika förhållanden och att utgå från de behov som finns.

Att ge barn och unga utbildning är en av samhällets viktigaste uppdrag. Vi på SPSM har under 2021 mött 21 kommunala och enskilda skolhuvudmän för förskolor, skolor och vuxenutbildningar i Östergötlands län för att samtala om utmaningar, styrkor och behov som SPSM kan vara ett stöd i. I dialogerna har skolornas huvudmän tagit upp olika utmaningar, som vi nu arbetar vidare med för att möta. 

 

Några områden har kommit upp i alla våra samtal, oavsett om man är liten eller stor kommun, fristående eller kommunal verksamhet. Det är områden som kan leda till ojämlik utbildning:

* Problematisk skolfrånvaro som kryper ner i åldrarna är ett växande problem.

* Hur utbildningen ska fungera så bra som möjligt för barn, unga och vuxna med en funktionsnedsättning.

* I Östergötland har också frågor om att skapa tillgängliga lärmiljöer, kunskap och kompetens kring funktionsnedsättning samt bristen på speciallärare och specialpedagoger kommit upp.

Utifrån de behoven utvecklar vi vårt specialpedagogiska stöd. Vi har kurser och rådgivning, inom de områden som skolhuvudmännen lyft är viktiga i Östergötland. De bidrar till ökad kunskap om pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättning och hur de påverkar barn, unga och vuxnas lärande. Rådgivare ger stöd i hur skolor och skolhuvudmän kan arbeta förebyggande och tidigt se tecken på det som kan utvecklas till problematisk skolfrånvaro. Vi ger bidrag till verksamheter som vill utveckla sitt arbetssätt. Om kriget i Ukraina leder till att fler kommer till Sverige har vi också kunskap om hur skolor och skolhuvudmän kan organisera undervisning och ge stöd för att möta barns och elevers behov.

 

Vi önskar att fler förskolor, skolor och vuxenutbildningar vänder sig till SPSM. Det finns behov – det vet vi genom de många samtal vi haft med skolhuvudmän. 

Många skolhuvudmän har också uttryckt att de vill utveckla ett mer systematiskt arbetssätt för att ge bättre stöd till sina förskolor, skolor och vuxenutbildningar. Det tar vi med oss in i vårt gemensamma arbete med Skolverket och kommer att erbjuda kvalitetsdialoger med skolhuvudmän runt om i landet, med start i höst. I de kommande dialogerna vill vi vara ett stöd till skolhuvudmännen i Östergötland och deras arbete för att skapa en likvärdig utbildning med god kvalitet för alla barn och elever.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Debatt: Ansträngning och högre utbildning måste löna sig

Ansträngning och högre utbildning måste löna sig

Debatt: Politiker behöver jobba för en grön kompetensomställning

Politiker behöver jobba för en grön kompetensomställning

Debatt: Elever som inte hänger med exkluderas

Debatt: Skolan är till för alla – även barn med autism

Skolan är till för alla – även barn med autism

Maria Kustvik: Studien visar att Corren dominerar – men vi är inte nöjda

Profilbild
Visa fler