Vi fortsätter kämpa för landsbygden

Sverigedemokraternas kritik gällande Centerpartiets landsbygdspolitik står fast. Det torde vara ostridigt att Centerpartiet har gått från att vara ett uttalat landsbygdsparti till att prioritera städerna, stadstrafiken och en urbanisering.

Debatt 26 april 2021 11:15
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på ”SD har fel om vår landsbygdspolitik” (16/4).

I målbild 2040 har Centerpartiet klargjort att de inte ser någon framtid för Tjustbanan, vilken är en viktig tågsträcka ur ett landsbygdsperspektiv.

Resultatet är att utöver den negativa förändring som målbild 2040 skapat, så har även tiotals landsbygdslinjer lags ner till förmån för stadstrafiken. Återigen, landsbygden i Östergötland urholkas till följd av denna urbaniseringspolitik.

 

I Sverigedemokraternas senaste budget lades förslag som markant skulle öka Östgötatrafikens intäkter. Med ökade resurser kan vi behålla en stark kollektivtrafik i landsbygden men även bibehålla den goda trafikservicen i städerna. Sverigedemokraterna är det parti som satsar på landsbygden.

Oavsett vad Centerpartiet hävdar så finns det ingen framtid för Tjustbanan om inte en förändring sker. Julie Tran har vid ett flertal tillfällen tydligt uttalat att de önskar se ett busskoncept snarare än tåg. 

För en levande landsbygd behövs lokala tåglinjer. Att avveckla landsbygdens tågtrafik, enligt Centerns linje, är ett hån mot de människor som valt att bosätta sig där.

 

Indragna buss- och tågförbindelser försämrar lokalservicen på landsbygden. Med sämre möjligheter för människor att leva där blir konsekvensen att landsbygden på sikt nedmonteras. 

Kalmar län vill satsa på upprustning av Tjust- och Stångådalsbanan, vilket vi Sverigedemokrater menar är viktigt. Då väljer Julie Tran och Centerpartiet att ge Kalmar län kalla handen, ingen hjälp eller stöd ska ges för denna viktiga satsning. 

Det är beklämmande hur man på detta sätt försvårar för landsbygden i såväl Östergötland som Småland att utvecklas.

Sverigedemokraterna viker sig inte i denna fråga, vi ska fortsätta kämpa för att den östgötska landsbygden ska bli mer levande än någonsin tidigare. 

För oss är landsbygden så viktig att vi kommer göra allt vi kan för att Centerpartiets nedrustning av landsbygden inte ska fortsätta.

Ämnen du kan följa