Vi fortsätter att ta ansvar för Linköping

Vi vill bestämt hävda att den demokratiska processen även tar skada av beskyllningar som grundar sig på osanningar.

Trots att pandemin har satt kommunens ekonomi på prov har Alliansen genomfört flera satsningar, skriver artikelförfattarna.

Trots att pandemin har satt kommunens ekonomi på prov har Alliansen genomfört flera satsningar, skriver artikelförfattarna.

Foto: Jeppe Gustafsson

Debatt2021-03-25 11:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Slutreplik

I en replik – "Viktigt hålla vallöften" (15/3) – på vår debattartikel "Den hårda samtalstonen är ett hot mot demokratin”" (2/3) verkar det som om skribenterna Hassan Deri och Yasin IIeyeh inte har förstått budskapet i artikeln. 

Vår debattartikel handlade nämligen om något helt annat än vad de väljer att argumentera om. Tyvärr består deras påståenden som vanligt av upprepningar och en hel del osanningar. 

De säger att de inte hänger med i matematiken men man behöver inte vara särskilt bevandrad i matematikens värld för att hänga med i vårt resonemang. 

Det vi framförde i vår artikel var att den hårda ordväxlingen mellan företrädare för politiska partier kan skada den demokratiska processen och att ett särskilt ansvar åvilar oss som fungerar som en sorts föredöme i samhällsdebatten.

Det gäller för övrigt alla politiska partier. Vi har ett gemensamt ansvar att reagera på det. 

Vårt tips till Deri och IIeyeh inför framtiden blir därför att sätta sig in i hur den politiska processen fungerar efter ett val och fundera på sin egen roll i den demokratiska processen.

Vi vill bestämt hävda att den demokratiska processen även tar skada av beskyllningar som grundar sig på osanningar. Apropå upprepningar. 

Vi har efter valet tillsammans med Moderaterna och Centerpartiet bildat en Allians där vi kommit överens om ett gemensamt program. Det är så politiken fungerar. Vi har sedan dess varje dag tagit gemensamt ansvar för Linköping.

Trots att det hänt en del på det ekonomiska området sedan 2018 och pandemin satt kommunens ekonomi på prov har vi halvtid in i mandatperioden tillsammans genomfört flera satsningar. 

Nu fortsätter vi och tar ansvar för Linköping i en ekonomiskt osäker tid.