Vi är redo att kapa vårdköerna i Östergötland

Det är inte rimligt att patienter i behov av kirurgiska och ortopediska ingrepp måste vänta för länge på operation, då vårdplatser inte finns tillgängliga, skriver debattörerna.
Det är inte rimligt att patienter i behov av kirurgiska och ortopediska ingrepp måste vänta för länge på operation, då vårdplatser inte finns tillgängliga, skriver debattörerna.

Köerna till den östgötska vården är alldeles för långa. I dag är det svårt att komma fram till vårdcentralen, det är väntetider på akuten och det är alldeles för lång väntetid till många operationer och behandlingar, till och med canceroperationer!

Debatt 26 augusti 2022 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den viktigaste åtgärden för att lösa problemen är en satsning på vårdens medarbetare – arbetstid, arbetsmiljö och lön. Det är grunden för att kapa köerna till operation och behandling. Vi från Kristdemokraterna är redo att ta över ledningen av Region Östergötland, och att vidta åtgärder för att korta köerna står högst på agendan.

Redan innan pandemin var bristen på bemannade vårdplatser i den östgötska vården ett stort och avgörande problem, för att fullt ut kunna ge östgötarna den vård de är i behov av. Under pandemin, särskilt under de olika smittspridningsvågornas toppar, har vårdplatsbehovet för patienter med covid-19 varit så stort, att planerad vård har tvingats skjutas fram och enbart vård som inte kan anstå har kunnat ges. Men även när antalet patienter med covid-19 inte varit så stort, har till exempel under den senaste vinter-vår-säsongen en kraftfull säsongsinfluensa och omfattande vinterkräksjuka bidragit till att många sköra patienter har behövt sjukhusvård. Med tanke på att vårdplatsbristen var ett återkommande problem redan innan pandemin, är behoven framåt nu ännu större.

Det är inte rimligt att patienter i behov av kirurgiska och ortopediska ingrepp måste vänta för länge på operation, då vårdplatser inte finns tillgängliga. Antalet bemannade vårdplatser i Region Östergötland måste därför bli fler. För det krävs att fler sjuksköterskor arbetar på sjukhusens olika vårdavdelningar. Sjuksköterskor som helt lämnat vårdyrket, eller gått över till annan arbetsgivare, måste erbjudas attraktiv arbetsmiljö och arbetstidsmodell så att de återvänder till vårdyrket. Arbetsuppgifterna för sjuksköterskor måste i högre grad anpassas till den högskoleutbildning och de kvalifikationer de har, och andra arbetsuppgifter som egentligen hör hemma hos andra yrkesgrupper behöver hamna rätt.

Det handlar både om att minska den administrativa bördan, genom att exempelvis effektivisera och minimera tiden att registrera uppgifter i olika vårdadministrativa system, och om att arbetsuppgifter som utförs bäst av undersköterskor, personer i vårdserviceteam eller rentav av ideella volontärer från Röda Korset, inte ska belasta sjuksköterskors hårt pressade arbetsschema.

Det handlar också om att Region Östergötland som arbetsgivare måste ersätta våra medarbetare utifrån den erfarenhet och kompetens de har, och utifrån de krävande arbetsinsatser de utför under stor press. Därför måste mandat och befogenheter stärkas för chefer på kliniker och avdelningar att kunna ge konkurrenskraftiga löner, och för regionen som helhet behöver vi införa ett höjt OB-tillägg för alla medarbetare som arbetar obekväm arbetstid.

Sammantaget kan de satsningar på vårdens medarbetare vi föreslår från Kristdemokraterna leda till att antalet bemannade vårdplatser kan utökas och köerna till operation och behandling kan kapas. Vi kristdemokrater är redo att leda Region Östergötland och redo att kapa köerna!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa