Vi är redo att få ordning på Region Östergötland

När regionfullmäktige i morgon tisdag ska besluta om den sista budgeten för mandatperioden kan vi konstatera att det görs i en tid kantad av kriser.

Regionens attraktivitet som arbetsgivare är av avgörande betydelse för att möta behovet av kompetens i dag och framåt, skriver debattörerna.

Regionens attraktivitet som arbetsgivare är av avgörande betydelse för att möta behovet av kompetens i dag och framåt, skriver debattörerna.

Foto: Wavebreak Media LTD

Debatt2022-06-20 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Givetvis tänker vi på coronapandemin, som satt vården och samhället i stort under enorm press och där sviterna kommer vara kännbara under lång tid framåt. Samtidigt pågår ett krig i vårt Europa, ett krig med förödande konsekvenser som ännu är svåra att överblicka. 

Men det finns också en annan pågående kris. En kris i vår närhet, som har pågått länge och som tillåtits fortgå. En kris som kan drabba var och en av oss. Krisen i vården. 

Redan innan pandemin hade vårdköerna vuxit sig långa i Region Östergötland. Alldeles för långa. Många östgötar har därför fått vänta länge på den vård som de har rätt till och behöver, vilket i sig kan ge allvarliga följder för den enskilde. Moderaterna och Kristdemokraterna har länge krävt att en generalplan för ökad tillgänglighet i vården tas fram, men S-ledningen har konsekvent sagt nej. Vi kommer dock inte ge oss på den punkten. Östgötarna förtjänar att få vård när den behövs, i rätt tid. 

Vi hör också otaliga vittnesmål från vårdens medarbetare om en ohållbar arbetssituation, där man inte längre kan garantera patientsäkerheten och där medarbetarna är slutkörda. Inte ens på sin lediga tid får man vara ledig på riktigt då det rings och sms:as om att täcka upp obemannade pass. Situationen är ohållbar. 

För att komma till rätta med detta finns inga genvägar. Vi behöver satsa på vårdens viktigaste resurs – medarbetarna. Regionens attraktivitet som arbetsgivare är av avgörande betydelse för att möta behovet av kompetens i dag och framåt. I vårt budgetförslag presenterar vi ett batteri av åtgärder för att behålla och rekrytera medarbetare till vården. 

En avgörande faktor är att man som medarbetare i sjukvården ska kunna ha ett så pass hållbart arbetsliv att man orkar arbeta ett helt yrkesliv och kunna kombinera arbetet med ett fungerande familjeliv. Så ser inte verkligheten ut för alla i dag. Här är utvecklandet av schematidsmodeller, som ger möjlighet till återhämtning, en viktig pusselbit. Men det måste också löna sig mer att arbeta obekväma arbetstider. Vi vill därför höja OB-tillägget för alla som jobbar i vården. 

För att öka regionens attraktivitet som arbetsgivare handlar det också om att skapa fler karriärvägar inom vården och att det – inte minst – visas tillit till de som kan vården allra bäst. Innovationsidéer och engagemang hos vårdens medarbetare ska bättre tas tillvara. Från politisk nivå ska fungerande lösningar välkomnas, inte motarbetas för att det eventuellt inte passar in i mallen. 

Det är också viktigt att betona att ett väl fungerande ledarskap är nyckeln till en väl fungerande organisation. Därför behövs både utveckling av dagens chefer, men också av morgondagens. Vi vet hur centralt bra ledarskap är för en verksamhet och vi vet också vad motsatsen kan betyda. 

Vi vet att det utförs fantastiska insatser varje dag inom sjukvården i Region Östergötland. Vi har en vård att vara stolta över på många sätt. Men vi hör att vårdens medarbetare ropar sig hesa om att gränsen för vad de klarar av är nådd. Och vi ser dig, som bakom statistik göms i en vårdkö, där du i detta nu väntar på den vård som du så väl behöver. 

Moderaterna och Kristdemokraterna menar att regionen behöver en nystart, med ett ledarskap som har förmåga att ta ansvar och som inte blundar för problemen. Vi är redo att få ordning på Region Östergötland.