Vem ska betala flyktingarnas biljett?

Är jag flykting kan jag inte ens resa fram och tillbaka till centrum. Det kostar hela dagersättningen, skriver debattören.

Debatt2023-03-23 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har cirka 1 700 ukrainare funnit Östergötland och Linköping som sitt nya hem. Ytterligare cirka 200 ukrainare väntas till Linköping de närmaste veckorna. Dessa nya östgötar ställer sig frågan: Vem ska stå för biljetten? 

En grundläggande del för att kunna träffa andra och få möjlighet att lära sig ett nytt språk och komma in i en ny kultur är att just kunna resa inom sin stad och sitt län. Det är omöjligt för de ukrainare som på grund av det pågående kriget kommit till Östergötland. För det första är kollektivtrafiken i Östergötland alldeles för dyr för de flesta östgötar. För det andra är dagersättningen lägre än vad som kan anses humant. Är jag flykting kan jag inte ens resa fram och tillbaka till centrum. Det kostar hela dagersättningen. Att åka till Linköping från andra städer i Östergötland är som att drömma om en semesterresa once-in-a-lifetime. 

Den låga dagersättningen (max 71 kronor) omöjliggör för våra flyktingar att kunna ta del av det stöd som erbjuds och som de såväl behöver. De kan inte vara med på vårt språkcafé, manifestationer och informativa möten. Kostnaden för en enkelbiljett med Östgötatrafiken är högre än hela dagersättningen. Åka buss eller köpa mat och annat som behövs för mitt dagliga liv — är frågan helt enkelt.

Barnen drabbas hårdast! Barnen placeras ut på skolor, i våra kommuner, där det finns plats – inte alltid nära hemmet. Ibland betalar skolan bussavgiften – ibland inte. Barnen tvingas välja på skoldag eller mat. Att vara utan mat är knappast ett val som ger ökade möjligheter att klara av skoldagen. Dessutom är det med tanke på dagersättningen inte ens möjligt. Är det så vi välkomnar barn och deras familjer till välfärdslandet Sverige? 

Några orter har gratis kollektivtrafik så detta är en orättvis flyktingsituation över landet. Vi i Ukrainska Föreningen Östergötland har försökt nå fram till Östgötatrafiken med detta men det har inte lett till någon förändring. 

Ukrainska Föreningen Östergötland menar att kollektivtrafiken i länet och andra regioner ska vara avgiftsfri för ukrainska flyktingar. Är man rädd för överbelastning kan det begränsas till lågtrafik. 

Vi menar att dagersättningen måste höjas. Det är inte alla ukrainska flyktingar som lyckats skaffa jobb. Det är inhumant att inte kunna ha mat på bordet för att pengarna gick åt till resan till affären. 

Hur tänker regeringen och våra riksdagsledamöter att integrationen ska fungera om man inte kan komma hemifrån? Vad gör politikerna i regionens trafik- och samhällsplaneringsnämnd? Hur skapar kommunerna en likvärdig skola för våra barn?