Varmvattenbassängen på US behövs

Ansvariga i regioner och kommuner som planerar att lägga ned varmvattenbassängerna; tänk om och gör rätt. Renovera varmvattenbassängerna om det behövs och låt verksamheterna bli kvar, skriver debattörerna.

Debatt2023-03-29 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Fysisk träning är en viktig del i behandlingen av många reumatiska sjukdomar. Därför är människors möjligheter att träna en fråga som engagerat Reumatikerförbundet under lång tid. Vi i lokalföreningarna bidrar på flera sätt, bland annat genom att arrangera handledd träning i varmvattenbassänger på många orter i Sverige. Träningen ökar välmåendet och rörelseförmågan hos många av våra medlemmar och är mycket uppskattad.

För några år sedan började dock Reumatikerförbundets föreningar larma om allt fler hot om nedläggningar av varmvattenbassänger. I nästan alla fall har nedstängningarna motiverats med kostnader kopplade till bassängernas renoveringsbehov. Många badanläggningar som byggdes på 60- och 70-talen måste renoveras och genom att likställa effekten och nyttan av varmvattenträning med annan träning väljer regioner rehabiliteringsformer som kostar mindre ur driftsynpunkt. Men här har vi på Reumatikerförbundet ett viktigt budskap; många av våra medlemmar kan inte välja träningsform på samma sätt som andra. Friska människor kan cykla, gympa, springa eller spela fotboll beroende på vad de tycker är roligt. Men för människor med reumatisk sjukdom kan träning i varmvattenbassäng vara den enda träningsform som är möjlig på grund av smärtor och värk. 

Oron bland Reumatikerförbundets medlemmar gav upphov till Bassängupproret – en nationell kampanj för att få behålla varmvattenträningen på så många ställen som möjligt. Föreningar har uppvaktat politiker, skrivit insändare och lyft frågan i sociala medier där inläggen fått mycket stor spridning. Bassängupproret fortsätter nu med full kraft. Som patientorganisation vill och kan Reumatikerförbundet bidra till att människor med artros och annan reumatisk sjukdom erbjuds fysisk träning. Men vi behöver tillgång till varmvattenbassänger, träningslokaler och resurser som möjliggör föreningarnas viktiga arbete. Och varmvattenträningen är sannerligen inget som vi får tjata om för att medlemmarna ska komma – många älskar verkligen sin träning och prioriterar den högt i vardagen. Detta är något mycket värdefullt eftersom vi vet att det annars kan vara svårt att motivera människor till regelbunden fysisk träning.

Ansvariga i regioner och kommuner som planerar att lägga ned varmvattenbassängerna; tänk om och gör rätt. Renovera varmvattenbassängerna om det behövs och låt verksamheterna bli kvar.