Varför deltar inte Vadstena i medborgarenkäten?

År 2023 deltog 161, alltså mer än hälften av Sveriges kommuner i SCB:s medborgarundersökning. Vadstenas grannkommuner Motala och Mjölby deltog, men inte Vadstena kommun. Det förvånar oss, skriver debattörerna.

Vadstena kommun bör fatta ett snabbt beslut om att delta i SCB:s medborgarundersökning redan år 2024, skriver debattörerna.

Vadstena kommun bör fatta ett snabbt beslut om att delta i SCB:s medborgarundersökning redan år 2024, skriver debattörerna.

Foto: Peter Calén

Debatt2024-03-01 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I varje svensk kommun fattar politiker och tjänstemän varje år en mängd beslut. Syftet är ju att göra kommunen så välfungerande som möjligt för medborgarna, som ju är både politikernas och de kommunala tjänstemännens uppdragsgivare.

För att kunna fatta bra beslut behöver man ha bra beslutsunderlag.

Medborgarna i Vadstena kommun har liksom medborgarna i alla de andra kommunerna en mycket stor sammanlagd kunskap om hur kommunen fungerar. 

Sedan ett antal år kan kommunledningen hos Statiska Centralbyrån, SCB, varje år beställa en medborgarenkät som just syftar till att ge möjlighet för kommunledningen. Men också för varje enskild medborgare att få en bra uppfattning om hur kommunen fungerar inom många områden, till exempel skola, omsorg, samhällsservice, bibliotek, kulturliv och mötesplatser, idrott, motion och friluftsliv, trygghet i samhället, bemötande, information och inflytande i kommunen med mera.

År 2023 deltog 161, alltså mer än hälften av Sveriges kommuner i SCB:s medborgarundersökning. Vadstenas grannkommuner Motala och Mjölby deltog, men inte Vadstena kommun. Det förvånar oss. Vår uppfattning är att Vadstenas politiska majoritet måste höja ambitionsnivån när det gäller demokratifrågor. Kostnaden för Vadstena kommun för att delta skulle vara 31 000 kronor. Enligt vår uppfattning en fullt acceptabel utgift med tanke på hur mycket intressant och värdefull information som tas fram på ett mycket professionellt sätt av SCB.

Vi vet att kommunen gör ett antal enkäter inom en del områden där man får fram intressanta resultat, till exempel inom skolans område. Men skulle kommunen själv göra en medborgarundersökning i samma storleksordning som SCB:s så skulle den bli avsevärt dyrare och säkerligen inte lika proffsigt utförd. 

Det skulle naturligtvis vara av stort värde för kommunledningen, övriga politiker och tjänstemän och många medborgare att få klart för sig, att inom de här områdena fungerar det bra, vi är på rätt väg, men inom de här områdena är det tydligt att förbättringar måste ske.

Vår uppfattning är att Vadstena kommun bör fatta ett snabbt beslut om att delta i SCB:s medborgarundersökning redan år 2024.