Vårdverksamheten behöver goda förebilder

Våra verksamheter har alla olika förutsättningar men vi är övertygade om att genom att lyfta fram goda exempel finns det mycket att lära som organisation, skriver debattörerna.

Debatt 9 augusti 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Pandemin blottade många brister som har funnits i den östgötska sjukvården med långa köer, bemanningsproblematik, brister i arbetsmiljö och en dalande ekonomi. Mycket arbete pågår ute i verksamheterna för att komma till bukt med dessa utmaningar men med det pressade läget vi står inför är det fullt förståeligt att det långsiktiga arbetet ibland får stå åt sidan när fokus ligger på att hålla näsan över vattenytan. Det är dock viktigt att ett målmedvetet arbete fortsätter att ske oavsett hur läget ser ut, det gynnar i slutändan både medarbetare och patienter. Vi har en lång väg att vandra för att komma ur denna situation men det finns också verksamheter att ta lärdom och inspireras av. En av dessa verksamheter är den kirurgiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping som vi nyligen hade förmånen att få besöka. 

Kirurgiska kliniken på US, både planerad kirurgi och kirurgiska akutvårdsavdelningen (KAVA) har länge kämpat med för få vårdplatser och underdimensionerad verksamhet. Kirurgiska kliniken brottas dagligen med prioriteringar och vårdplatsbrist. Patienter som kommer till kirurgiska akutvårdsavdelningen är väldigt sjuka och det är svårt att simultant hantera fler patienter, något som är svårt men mer genomförbart med mindre sjuka patienter. Med svårt sjuka patienter blir bemanningen skillnad mellan liv och död. Detta bidrar såklart till det vi kallar för etisk stress, när tiden och resurserna inte räcker till för att kunna ge den goda vård patienter har rätt till.

 

Trots detta har kirurgiska kliniken ett gott rykte som arbetsplats. När många verksamheter i Region Östergötlands regi har stor personalomsättning är det färre som slutar på kirurgiska akutvårdsavdelningen. Kirurgiska kliniken jobbar aktivt med att stärka arbetsmiljön och genomför ett effektivt rekryteringsarbete via sociala medier.

Anledningarna till dessa framgångar verkar vara ett ledarskap som målmedvetet blickar framåt, som satsar på en vård där patienten sätts först och där medarbetarna får använda sin kompetens på rätt sätt. På kliniken är det viktigt med en närhet mellan chefer och medarbetare och att arbetet sker i team där allas kunskaper värderas. Inom kirurgin är forskning centralt och kirurgiska kliniken arbetar även aktivt med forskning och undervisning. Forskning skapar också ett mervärde för medarbetare då det höjer kompetensen inom området som gynnar både patienter och universitetet. Det är önskvärt att våra medarbetare inte bara ges möjligheten att forska och undervisa men också uppmuntras att ta dessa möjligheter. Våra verksamheter har alla olika förutsättningar men vi är övertygade om att genom att lyfta fram goda exempel finns det mycket att lära som organisation.

Som politiker sitter vi med ett helikopterperspektiv och det är lätt att glömma bort de människor som finns bakom siffrorna, oavsett om det är medarbetare eller patienter. Att besöka våra verksamheter är enormt nyttigt och vi får information direkt från verksamheterna som vi kanske inte hade fått annars. I svåra tider som dessa hjälper det oss politiker att få tankar och inspiration i det arbete som hela tiden pågår där målet är att östgötarna får en trygg och säker vård.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa