Värdig vård för äldre börjar med äldremottagningen

Våra vårdcentraler måste anpassas mer efter de äldres behov, inte tvärtom. Det är därför äldremottagningar är så viktiga, skriver debattören.
Våra vårdcentraler måste anpassas mer efter de äldres behov, inte tvärtom. Det är därför äldremottagningar är så viktiga, skriver debattören.

År 2020 fanns det 96 400 människor i Östergötland som var över 65 år, av dessa var det 25 700 personer som var över 80 år.

Debatt 29 mars 2022 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Äldre är en stor och växande grupp i samhället. Våra vårdcentraler måste anpassas mer efter de äldres/årsrikas behov, inte tvärtom. Det är därför äldremottagningar är så viktiga. 

Vi såg och upplevde vad som hände under åren av pandemi. I stort sett skulle alla 70-plussare sitta isolerade i sina hem. Det var välmenat men så fel det blev. Det måste till en förändring så att äldre människors behov inte blir åsidosatta. Ålder i sig är ingen sjukdom men med stigande ålder tilltar risken för krämpor och ohälsa. Att arbeta förebyggande kräver stora resurser på kort sikt, men i gengäld får vi en friskare äldre befolkning, med bättre livskvalitet och lägre sjukvårdskostnader. 

Liberalerna har drivit på genomförandet av äldremottagningar och tillsammans i Koalition för Östergötland har vi sett till så att de ska finnas på alla vårdcentraler i Östergötland, även de privata. Detta skulle varit klart under 2020, men pandemin satte stopp för det hela. Nu är det år 2022 och alla vårdcentraler ska under året komma igång med fungerande äldremottagning. 

Vad är då en äldremottagning? Det är en mottagning för äldre personer med komplexa vårdbehov. Vårdcentralen ska kontinuerligt identifiera personer i sin listade befolkning som är i behov av ett särskilt mottagande. Där ska man tillhandahålla ett välordnat sammanhållet omhändertagande och arbeta framåtriktat med personer som har ett ökat vårdbehov på grund av ålder och/eller med komplexa vårdbehov. Det finns beslut på vad som ska finnas inom vårdcentralens äldremottagning, även om man får ha förståelse för att vissa delar kan ta tid att införa fullt ut på grund av svårigheten att få tag i personal. 

Detta ingår i vårdcentralens äldremottagning och ska vara infört under år 2022: 

* Vad som gäller för det särskilda mottagandet står inskrivet i den så kallade regelboken för ”Vårdval primärvård.” 

* Eget telefonnummer utan knappval och med en telefontid, minst en timme per dag.

* Fast läkarkontakt/fast vårdkontakt i en miljö anpassad till patientgruppens behov. 

* Ett teambaserat omhändertagande. 

* En individuellt anpassad information. 

* Läkemedelsgenomgångar ska utföras där munhälsan också ska beaktas. 

* Stöd för egenvård med hälsofrämjande insatser. 

* Vårdplan ska upprättas i samråd med personen och andra vårdgivare. 

* Samverkan med kommunernas hälso-och sjukvård i hemmet med hembesök vid behov.

* Särskild uppmärksamhet kring förekomst av våld i nära relationer.

Mycket av detta görs redan på många vårdcentraler, men inte allt och inte överallt i länet. Besluten är tagna, men att följa upp hur det fungerar är också viktigt. Vi liberaler fortsätter driva utvecklingen av äldremottagningar, för att ge en trygg sammanhållen hälso- och sjukvård för våra äldre/årsrika. Det finns fortfarande så mycket mer att göra. 

Vi politiker tar många beslut som är viktiga och bra för våra medborgare, men det är inte alltid att det kommer till allmänhetens kännedom. Du som är äldre och extra skör eller multisjuk, nu vet du vad en äldremottagning innehåller. Nu är det tid att efterfråga den!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa