Vårdförbundet: Vi vill tackas med höjda löner

Vi är mitt i en pandemi där Vårdförbundets medlemmar tar ett stort ansvar för en god och säker vård dygnets alla timmar.

Vi vill ta ansvar och bidra till vårdens utveckling och ge medborgarna en god och säker vård, men inte under vilka förutsättningar som helst, skriver Vårdförbundet Östergötlands ordförande.

Vi vill ta ansvar och bidra till vårdens utveckling och ge medborgarna en god och säker vård, men inte under vilka förutsättningar som helst, skriver Vårdförbundet Östergötlands ordförande.

Foto: Julia Djerf

Debatt2021-03-10 06:20
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Förväntningarna är höga bland oss att arbetsgivaren ska tacka oss för allt hårt arbete, högt ställda krav, snabba förändringar, höga arbetsbelastning och stressiga arbetsmiljö som vi ställer upp på, genom en högre grundlön. 

Nu om någonsin måste väl arbetsgivare se hur oumbärliga vi är och ge oss rätt värderad lön.

Satsningen på grundlön från Regionen 2020 för Vårdförbundets legitimerade professioner – barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor – var ett steg i rätt riktning men det räcker inte för att göra den förskjutning på lön som vi förtjänar samt för att få till en långsiktig kompetensförsörjning som vården så väl behöver. 

Fler börjar sjuksköterskeutbildningen men långt ifrån alla slutför den. Senaste NOVUS-undersökningen på uppdrag av Vårdförbundet visar att nära en fjärdedel av sjuksköterskorna överväger att byta arbete och hela 7 procent överväger att lämna vården för gott på grund av hur man blivit behandlad och hur upplevelsen av arbetet varit under pandemin.

Arbetsgivaren fortsätter att med ljus och lykta leta efter sjuksköterskor att rekrytera och anställa men de verkar inte se att vi står mitt framför näsan på dem och vill bli sedda, erkända, uppskattade och rätt värderade. 

Risken är att fler kollegor inte stannar kvar om vi inte får rätt förutsättningar att utföra vårt viktiga arbete. Det börjar ta slut på sympatier och lojalitet gentemot arbetsgivaren.

Regionens kostnader för bemanningspersonal skenar och flera arbetsplatser har sedan länge varit helt beroende av att använda bemanningspersonal för att få verksamheten att gå runt. Är det att ta ansvar för skattebetalarnas pengar och en långsiktig kompetensförsörjning? 

Att kortsiktigt lösa ett bekymmer genom att hyra in personal är inga konstigheter, men man måste komma ihåg att man ställer helt andra krav på sin fasta personal. Det är de som ska utveckla vården och driva verksamheten framåt och vara den erfarna kärnan som skapar trygghet i teamen.

Regionens sjukhus har högst förtroende i landet. Mycket av det ligger i upplevelsen och bemötandet som medborgarna får i den direkta vården av bland annat Vårdförbundets professionella legitimerade yrken. 

Politikerna talar hela tiden om att vi behöver få till en långsiktig kompetensförsörjning men då måste man ta bättre ansvar för att skattebetalarnas pengar fortsätter att läggas på rätt saker, som ju medborgarna värderar så högt. 

Vårdförbundets medlemmar förväntar sig en kompensation för sitt väl utförda arbete, i form av höga lönepåslag. 

Vi vill ta ansvar och bidra till vårdens utveckling och ge medborgarna en god och säker vård, men inte under vilka förutsättningar som helst.