Vi kommer att strida för våra medlemmar

Vården i dag kräver hög, specialiserad och många gånger avancerad kompetens. Regionen har inte ökat tillgängligheten, minskat vårdköerna eller öppnat de nödvändiga vårdplatser som krävs, skriver Emma Klingvall, Vårdförbundet Östergötland.

När vården dräneras på hög kompetens och arbetsgivaren i brist på legitimerade yrken anställer andra yrkeskategorier, är risken att vården inte håller samma kvalitet och därmed också blir dyrare, skriver debattören.

När vården dräneras på hög kompetens och arbetsgivaren i brist på legitimerade yrken anställer andra yrkeskategorier, är risken att vården inte håller samma kvalitet och därmed också blir dyrare, skriver debattören.

Foto: Meek, Tore

Debatt2024-03-02 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Region Östergötland har lagt ett varsel på 900 medarbetare. Att sjuksköterskor skulle undantas varslet kan lugna oss, men i gruppen administration och medicinsk-teknisk personal vet vi att vi har medlemmar som med sin kompetens och legitimation bidrar till en god och säker vård för medborgarna. Vi kommer strida för att inte dessa medlemmar berörs av varslet under de förhandlingar som vi kommer delta i under våren. 

Vi är självklart också djupt oroade för de kollegor som finns runt om oss och som kan komma att varslas. Många är viktiga stödfunktioner för chefer, medarbetare och i teamet runt patienterna. Om de varslas riskerar arbetsmiljön och arbetsbelastning att bli ännu sämre än den redan är.

Vårdförbundets legitimerade livsviktiga professioner barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor har minskat de senaste åren och tillhör inte de yrkeskategorier som ökat. Mycket beror på att regionen inte anses vara en tillräckligt god arbetsgivare. Under pandemin var vi livsviktiga och vi sa ”Tacka med lön”, men efteråt har vi inte känt den uppskattning som vi anser att vi är värda. 

Forskning visar att ju högre kompetens i vården, desto mindre risk för sjuklighet och dödlighet. När vården dräneras på hög kompetens och arbetsgivaren i brist på legitimerade yrken anställer andra yrkeskategorier, är risken att vården inte håller samma kvalitet och därmed också blir dyrare. Vården i dag kräver hög, specialiserad och många gånger avancerad kompetens. Regionen har inte ökat tillgängligheten, minskat vårdköerna eller öppnat de nödvändiga vårdplatser som krävs. 

Vården är i grunden underfinansierad och vi väntar på de pengar som ska göra att inga behöver varslas – som statsministern satt i morgonsoffan och lovade. Skattebetalarna förtjänar en vård som fungerar och medarbetare som trivs och mår bra, som kan utvecklas i sina yrken och som kan utveckla vården.

Vi behöver bli fler med hög kompetens, med legitimation. Då behöver regionen öppna plånboken och värdesätta oss rätt. Vårdförbundet är i avtalsrörelse för sänkt veckoarbetstid, hållbara scheman som gör att vi orkar arbeta heltid, kompetensutveckling på arbetstid, satsningar på löner och OB-ersättningar. Vårt budskap är: rädda vården!