Vänta inte för länge med flytt till äldreboende

Det är ett stort beslut att lämna sitt hem men att vänta för länge kan öka risken för skador och olyckor och det kan också innebära en ökad oro och stress för anhöriga, skriver debattörerna.

Debatt 25 augusti 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När det kommer till den politiska debatten som rör äldreomsorg talas det alldeles för lite om de negativa effekterna som kan uppstå när äldre väntar för länge med att flytta till äldreboende. 

I dag väljer många äldre att bo kvar hemma så länge som det är möjligt i stället för att, i god tid, flytta till ett äldreboende. Det är viktigt att själv kunna välja när det är dags att flytta men när behovet av omsorgsinsatser hemma markant överstiger de insatser som individen hade behövt på ett boende då är frågan om det bästa alternativet är att bo kvar hemma. Det är ett stort beslut att lämna sitt hem men att vänta för länge kan öka risken för skador och olyckor och det kan också innebära en ökad oro och stress för anhöriga. Därför är det viktigt att se över sin egna, eller sin anhörigas, situation och tänka över var det bästa boendealternativet kan vara.

På ett äldreboende finns helt andra möjligheter till omsorgsinsatser och på många platser finns det därtill möjligheter att träna och äta sina måltider tillsammans med övriga på boendet. Det ger en ökad trygghet och gemenskap. 

I Linköping har vi fokuserat på skapa en högre medicinsk kompetens på våra äldreboenden. Det är bra men för att inte glömma bort dem som bor kvar hemma, och som skulle må bättre av att flytta till ett äldreboende, behöver vi tänka mer brett gällande inriktning av boenden för äldre. Vi behöver exempelvis tillskapa boenden för äldre personer som inte är i behov av en lika omfattande vård men som ändå behöver ett sammanhang och en trygghet. Därför vill vi moderater se olika boendealternativ för våra äldre så att ingen person ska tvingas leva i isolering och känna en otrygghet inför framtiden. Det ska finnas ett boende för alla.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa