Vänsterpartiet säger nej till gruvdrift i Norra Kärr

Att vid sidan av de övriga allvarliga hot mot Vätterns vattenkvalitet som redan finns, ens överväga en gruva – placerad uppströms en dricksvattentäkt – är för oss obegripligt, skriver debattörerna.

Vänsterpartiet jobbar för ett stabilt och varaktigt skydd, där Vätterns betydelse som dricksvattentäkt får den tyngd den förtjänar, skriver debattörerna.

Vänsterpartiet jobbar för ett stabilt och varaktigt skydd, där Vätterns betydelse som dricksvattentäkt får den tyngd den förtjänar, skriver debattörerna.

Foto: Jeppe Gustafsson

Debatt2022-10-04 09:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "En gruva i Norra kärr kan ge 5 000 nya jobb" (27/9):

Ung Vänster är Vänsterpartiets ungdomsförbund. Ung Vänster är en egen organisation som tar självständiga beslut i politiska frågor. Ofta tycker Ung Vänster och Vänsterpartiet lika, men inte alltid. Gruva i Norra Kärr är en fråga där våra åsikter går isär.

Vänsterpartiet Östergötland har under lång tid kämpat för ett starkare skydd av Vättern som dricksvattentäkt och lyckades så sent som i våras i regionfullmäktige att driva igenom att regionen som en stor offentlig aktör ska stå upp för Vättern genom att lyfta fram dess betydelse som dricksvattentäkt och rekreationsområde. Det beslutet var ett viktigt steg i rätt riktning och en politisk seger som vi jobbat länge för och är stolta över. 

Tillgång på rent dricksvatten i tillräcklig mängd är själva grundförutsättningen för vår existens. Det är en begränsad resurs som vi måste hushålla med och förvalta klokt. Vättern försörjer i dag hundratusentals människor i och omkring sjön med rent dricksvatten och inom en snar framtid kommer med stor sannolikhet många fler kommuner behöva anslutas till dess vatten. Att då, vid sidan av de övriga allvarliga hot mot Vätterns vattenkvalitet som redan finns, ens överväga en gruva – placerad uppströms en dricksvattentäkt – är för oss obegripligt. 

Gruvan planeras som ett stort öppet dagbrott i ett område rikt på vatten. Vid en gruvbrytning skulle flera miljoner ton restprodukter behöva lagras. Läckage av tungmetaller och radioaktiva metaller skulle vara mycket svåra att undvika. Ännu värre, om ett dammbrott eller en olycka skulle ske skulle det orsaka enormt stora utsläpp i vattensystemet. 


Ett vanligt argument för en gruva som också UV använder i sin argumentation för att öppna upp för gruvdrift i Norra Kärr är att Sveriges metaller bör brytas i vårt eget land i stället för att importeras från länder som Kina och Kongo. Det här är länder som har enorma problem med usla arbetsvillkor och mänskliga rättigheter. 

Att dessa länder inte är problemfria att importera jordartsmetaller ifrån håller vi med om, men vi ser samtidigt att nu finns möjligheter att komma åt problemet på annat sätt till exempel genom teknisk utveckling, så kallad ”urban mining” och återvinning. LKAB räknar med att kunna stå för 30 procent av hela EU:s kommande behov av jordartsmetaller genom att ta hand om sitt gruvavfall. Vid nödvändig import från Kongo kan svenska företag välja att köpa metaller från gruvor som är certifierade och har fackliga rättigheter. Dessa finns redan och skulle förbättra livssituationen för landets befolkning, framförallt barnen, avsevärt.

Att en gruva i Norra Kärr skulle generera arbetstillfällen är förvisso också sant, men det är något besöksnäringen redan i dag gör. Dessutom har den en potential att växa ännu mer i framtiden. En gruva i området skulle försämra detta och riskera att påverka de arbetstillfällen den skapar negativt. 

Vänsterpartiet säger nej till gruvdrift i Norra Kärr. Vi jobbar i stället för ett stabilt och varaktigt skydd, där Vätterns betydelse som dricksvattentäkt får den tyngd den förtjänar.