Välkommen in i den liberala utbildningspolitiken, C

Jag är tacksam för stöd från C i frågor som vi drivit i många år utan gehör från ert parti. Heltidsmentorer i skolan är och har varit en av Liberalerna i Linköpings viktigaste frågor för att avlasta lärare och en fråga som vi drev i valrörelsen, skriver Åsa Wennergren (L).

Än finns möjlighet till ytterligare satsningar på heltidsmentorer, menar Åsa Wennergren (L).

Än finns möjlighet till ytterligare satsningar på heltidsmentorer, menar Åsa Wennergren (L).

Foto: Victor Bomgren

Debatt2021-08-13 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till "Låt lärare få ägna sig åt undervisning" 2/8. 

I en debattartikel skriver Trine Vikinge (C) och Elisabeth Lietha (C) att de med tanke på lärarbristen vill lyfta frågan om att anställa andra professioner i skolan. Vi Liberaler välkomnar Centerpartiet in i den liberala utbildningspolitiken. Jag är tacksam för stöd från er i frågor vi drivit i många år utan gehör från ert parti. Heltidsmentorer i skolan är och har varit en av Liberalerna i Linköpings viktigaste frågor för att avlasta lärare och en fråga som vi drev i valrörelsen. Att lärare ska få ägna sig åt huvuduppdraget, nämligen undervisning. Nu har vi tillsammans i Alliansen gjort en gemensam satsning på heltidsmentorer vilket har visat sig vara en stor framgång för både lärare och elever. Än finns möjlighet till ytterligare satsningar!

En nyligen gjord utvärdering visar på mycket positiva effekter såsom att lärare blir avlastade, färre avhopp från gymnasieprogram, bättre tillgänglighet och trygghet för eleverna, hjälp med struktur samt lugnare miljö på raster. Den visar även på sådant som behöver åtgärdas. Alla mentorer behöver en arbetsbeskrivning som är känd av samtlig personal på skolan, kompetensutveckling samt tydlighet kring att lärarvikarie och elevassistent inte ingår i uppdraget. Uppdraget handlar framför allt om att avlasta det som lärare gör som mentorer och på så sätt ge lärare mer tid för undervisning.

Precis som ni skriver är behöriga lärare utbildade i att förmedla kunskap baserat på läroplanen samt att sätta betyg. Med den insikten är tipset till er att prata med era kollegor på riksplanet. Förslaget från Annie Lööf och Centerpartiet, om att stävja lärarbristen genom att tillåta längre anställningar för obehöriga lärare och ge dem rätt att sätta betyg, rimmar inte så bra med era egna förslag om ni vill öka likvärdigheten inom svenska skolan. 

Inom skolvärlden kan vi inte ha så korta perspektiv. Att undergräva legitimationskravet på detta sätt kommer snarare att förvärra lärarbristen. Jag gick ut lärarutbildningen 1987 och har arbetat som lärare och rektor i drygt 20 år. Redan tidigt insåg jag hur situationen med många obehöriga lärare, brist på speciallärare och lärarnas växande arbetsbörda skulle komma att påverka både lärares arbetssituation och elevernas resultat. I dag vet vi hur det blev. För att nå sin fulla potential behöver elever få undervisning av legitimerade lärare och lärare är en profession som måste få tid ägna sig åt undervisning så att fler vill stanna kvar i skolan, fler vill komma tillbaka och fler vill utbilda sig till lärare.