Välfärden kan motverka mäns våld mot kvinnor

Var tionde barn tvingas uppleva att pappa misshandlar mamma.
Var tionde barn tvingas uppleva att pappa misshandlar mamma.

Kampen mot mäns våld mot kvinnor är en av de viktigaste trygghetsfrågorna för vårt samhälle. Straffskärpningar och tydliga resurser till rättsväsendet krävs för att på allvar motverka våldet, insatser vi Socialdemokrater tagit initiativ till.

Debatt 21 juli 2021 07:08
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Samtidigt finns en oändlig potential inom välfärdens verksamheter. Välfärden möter kvinnor, män och barn i deras vardag och kan, med rätt förutsättningar och resurser, vara en kraft för att stoppa mäns våld mot kvinnor och stötta de som utsätts.

Varje timme sker en våldtäkt, var tionde barn tvingas uppleva att pappa misshandlar mamma, var tredje vecka mördas en kvinna av en man. Varje dag går gärningsmän och våldsutsatta till jobb, barnomsorg och skola, där de möter välfärdens verksamheter. Välfärden är närvarande och bär på en potential att gripa in mot mäns våld mot kvinnor. Det visar inte minst Socialstyrelsens dödsfallsutredningar.

Därför vill vi:

Använda hela välfärden för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Förskolan och skolan, vården och omsorgen möter varje dag miljoner människor. Hela välfärden ska mobiliseras för att upptäcka och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Öka tryggheten för de som kommer ur våldet. Alla kvinnor som utsätts för våld i nära relationer ska få stöd och skydd när det behövs, den möjligheten ska finnas i hela Sverige. Skolplikt råder, barn har rätt till sin utbildning även när de befinner sig på flykt med sin mamma.

Skapa trygghet och stabilitet för landets kvinnojourer genom långsiktighet i finansiering, så de kan skapa trygghet och stabilitet för de kvinnor och barn som behöver deras stöd. Kvinnojourer ska inte behöva konkurrera med vinstdrivande aktörer i upphandlingar.

Öppna vägar ur våld för män, genom stöd, behandling och att motivera förövare till beteendeförändring. Det är en verksamhet som behöver finnas i varje kommun och region, gärna i samverkan.

Förebygga mäns våld mot kvinnor. Våld är inte oundvikligt, utan går att förebygga. Vi vill se och stödja förebyggande insatser som når alla barn och unga, genom till exempel skolan, föräldraskapsstöd och fritidsverksamhet.

Vi behöver möta mäns våld mot kvinnor med samhällets samlade kraft. Det kräver att välfärden sätts först. Sverige ska vara världens bästa och tryggaste land för flickor och kvinnor att leva i.

Ämnen du kan följa