Vad ska hända med hamnområdet?

Ska industriområdet utvidgas ytterligare mot stadens centrum? Ska det bli en enda parkeringsplats? Eller en ny stadsdel/ett nytt bostadsområde, skriver debattören.

Debatt2022-06-28 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Silosprojektet har nu gått i graven på grund av schabbel från kommunledningen. Trots att kommunfullmäktige beslutat om att genomföra en detaljplan, och trots att avtal mellan byggherre och kommunen förelåg så fullföljdes aldrig detta detaljplanearbete. Som följd 20 års stridigheter med miljonkostnader för oss skattebetalare.

Hamnområdet är nu åter i kommunens ägo. Vad ska hända med området? Frågan är nu öppen. Ska industriområdet utvidgas ytterligare mot stadens centrum? Ska det bli en enda parkeringsplats? Eller en ny stadsdel/ett nytt bostadsområde?

Hamnområdet är en fantastisk del av staden Vadstena. Just nu som det ser ut är området en baksida, men kan bli en framsida om man tänker riktigt långsiktigt – för stadens bästa.

Vårt förslag är på – 25 års sikt – att inte exploatera dyrbar jordbruksmark, utan i stället bygga ett fantastiskt fint bostadsområde på hela hamnområdet med möjlighet till ett härligt boende, till servicehus och till servicetjänster. I förslaget ligger också att förändringen skall genomföras i nära samråd med de industrier som finns i området, och att – i den takt som behövs – skapa möjlighet för dessa att kunna expandera på stadens andra industriområde.

På så vis kan innerstaden utökas med hundratals bostäder och över 500 personer som skulle kunna ge ökad puls till stadens liv – förbättra köpkraften till handeln och andra näringar. I stället för att bygga på dyrbar jordbruksmark.

En vision som denna är förenad med många känsliga problem som måste lösas, men finns viljan så borde det kunna genomföras. Apropå vilja så vill vi gärna hänvisa till Baltzar von Platen när han byggde Göta Kanal. Han hade sannerligen många problem att lösa, innan kanalen var färdigbyggd. Hans inställning till att lösa problem var "Du kan vad du vill, och när du säger att du kan inte, så vill du inte".

Vågar vi hoppas att våra folkvalda politiker ska ha modet att fatta ett långsiktigt beslut – att på 25 års sikt bygga bostäder på hela hamnområdet – en helt ny stadsdel? Ta ett rejält grepp om stadens framtida stadsplanering – för Vadstenas bästa!