Vad är Edlund och styret rädda för?

Kristdemokraterna är genuint oroade över att S+M-styret genom sitt agerande skadar Linköpingsbornas förtroende för vårt politiska system. Vi tror att många invånare undrar vad politikerna håller på med i den politiska “sandlådan”, skriver Liselotte Fager (KD) och Lars Roxå (KD).

Socialdemokraterna och Moderaterna ger intrycket av att vara båda tondöva, självgoda och maktfullkomliga i sitt politiska minoritetsstyre av Linköpings kommun, skriver Liselotte Fager (KD) och Lars Roxå (KD).

Socialdemokraterna och Moderaterna ger intrycket av att vara båda tondöva, självgoda och maktfullkomliga i sitt politiska minoritetsstyre av Linköpings kommun, skriver Liselotte Fager (KD) och Lars Roxå (KD).

Foto: Fredrik Topplund/Örjan Karlsson

Debatt2024-05-29 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

På kommunfullmäktige i slutet av april lyckades oppositionen få igenom två motioner. Detta har tidigare inte hänt under mandatperioden. Vi kristdemokrater och liberaler var naturligtvis glada över att vi fick majoritet för våra respektive motioner. För vår del är vi övertygade om att vårt förslag att inrätta en Fritidsbank i vår kommun kommer att uppskattas av Linköpingsborna. En Fritidsbank som kombinerar hållbarhet, återbruk och friskvård. 

Dagen efter den historiska omröstningen i kommunfullmäktige där vi fick majoritet (40–38) för vår motion om Fritidsbanken kunde vi läsa i Corren hur kommunstyrelsens ordförande, Kristina Edlund (S) ondgjorde sig över oppositionens bristande helhetsansvar. Vad ska våra invånare i Linköpings kommun tänka om politiken? Det blir på gränsen till löjeväckande när Kristina Edlund (S) använder ord som “helhetsansvar” i sitt ställningstagande till de två motionerna där oppositionen fick majoritet. 

Socialdemokraterna och Moderaterna vill på allvar låta påskina att vårt initiativ om inrättandet av en Fritidsbank och förslaget från (L) om inrättandet av ett ungdomsråd skulle äventyra kommunens ekonomi. En kommun som omsätter en bra bit över 11 miljarder kronor per år. Sanningen är att våra två initiativ endast påverkar kommunens ekonomi på den yttersta marginalen, om ens alls. Kristina Edlunds (S) argumentering känns minst sagt oseriös och på gränsen till genant. Vad är hon och styret rädda för? 

Enligt vårt sätt att se på saken borde Linköpings minoritetsstyre vara lyhörda för bra initiativ från oppositionspartier och värna kommunens invånare. Tyvärr är känslan snarare att styret försöker förhala goda idéer som lanseras från oppositionen eller leta efter formella fel i enstaka formuleringar i våra motioner. Sakliga argument saknas oftast när nämndinitiativ och motioner med goda intentioner avslås och det leder enligt vår mening tyvärr till att partiegoismen i många fall går före Linköpingsbornas bästa, ett aktuellt exempel är S+M-styrets ointresse att försök rädda de öppna verksamheterna Lotsen och Reaktiva.

Kristdemokraterna är genuint oroade över att S+M-styret genom sitt agerande skadar Linköpingsbornas förtroende för vårt politiska system. Vi tror att många invånare undrar vad politikerna håller på med i den politiska “sandlådan”. Vårt sätt att se på saken är att förtroendevalda politiker ska se till medborgarnas bästa och inte att säga nej till goda förslag bara för att de kommer från “fel håll”. Socialdemokraterna och Moderaterna ger intrycket av att vara båda tondöva, självgoda och maktfullkomliga i sitt politiska minoritetsstyre av Linköpings kommun.