Utvecklingen gör att behovet av fysioterapeuter ökar

Befolkningen lever allt längre och fler har kroniska och komplexa sjukdomar, skriver debattörerna.
Befolkningen lever allt längre och fler har kroniska och komplexa sjukdomar, skriver debattörerna.

Inför valet har Fysioterapeuterna genomfört en undersökning bland partierna i Region Östergötland.

Debatt 31 augusti 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Till stora delar är partierna överens om att det behövs flera fysioterapeuter och särskilda satsningar i regionen.

Bland annat visar vår enkät att alla partierna tycker att det behövs särskilda satsningar för att hantera det uppdämda rehabiliteringsbehovet i Östergötland, och de har helt rätt! Flera patientundersökningar, och våra medlemmar, vittnar om att rehabiliteringen fått stå tillbaka de senaste åren och skapat långa köer och stora behov hos patienter. Men en sådan satsning kräver också att det finns tillräckligt många fysioterapeuter. Många patienter berättar om svårigheterna att få tid hos fysioterapeuter och vilka konsekvenser det får när rehabiliteringsbehovet inte kan mötas. En tuff arbetsmiljö, få kollegor och dålig möjlighet till kompetensutveckling är ofta orsaker som nämns när det gäller svårigheterna att rekrytera. 

Undersökningen visar också att 7 av 8 partier i vår region tycker att Fysioterapeuternas specialistutbildning ska bli statligt reglerad. Det är en fråga vi driver hårt nationellt. Vi är övertygade om att det är en förutsättning för att hälso- och sjukvården ska kunna få en långsiktig kompetensförsörjning i vår region och en kvalitetsgaranti i förhållande till patienter och allmänhet. Detta är viktigt inte minst i omställningen till en god och nära vård och i utvecklingen av den högspecialiserade vården.

 

Utvecklingen i samhället gör att behovet av specialistfysioterapeuter ökar, även i vår region. I dagsläget finns endast 13 specialister inom Region Östergötland – och det räcker inte långt. Endast ett fåtal av dem har i dag en specialisttjänst. Glädjande visar undersökningen att politikerna ser problematiken. Alla partierna instämmer helt eller delvis i att det behövs fler specialistfysioterapeuter för att kunna möta de utmaningar hälso- och sjukvården står inför. Det som arbetsgivarna kan göra redan nu är att se till att det finns specialistutbildningstjänster. Detta för att skapa en tydlig struktur för kompetens- och specialistutbildning, och för att locka och behålla fler fysioterapeuter inom regionen. 

Vi följer utvecklingen noga och ser positivt på att politikerna i vår region ser behoven av utveckling och satsning inom områden som rehabilitering och förebyggande arbete. Det kommer bli intressant att följa hur de partierna som styr efter den 11 september kommer att agera. Vår förhoppning är att partierna lever upp till det som de svarar i vår undersökning. Befolkningen lever allt längre och fler har kroniska och komplexa sjukdomar. Varje tillstånd kräver sin behandling och rehabilitering och därför behövs fysioterapeuter och specialistfysioterapeuter. Det lönar sig för samhället och för varje person i Östergötland.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa