Utveckling går att få till – men viljan måste finnas

Järnvägslinjen mellan Linköping och Kalmar är av stor betydelse för den södra länsdelen. Vi tror att det går att få en utvecklad pendeltågstrafik här vilket vore väldigt bra för både jobb och näringsliv, företrädare för Kristdemokraterna.
Järnvägslinjen mellan Linköping och Kalmar är av stor betydelse för den södra länsdelen. Vi tror att det går att få en utvecklad pendeltågstrafik här vilket vore väldigt bra för både jobb och näringsliv, företrädare för Kristdemokraterna.

Om Stångådalsbanan ska utvecklas och bli effektiv måste Region Östergötland våga agera gemensamt med Region Kalmar län för att få del av de statliga infrastruktursatsningarna.

Debatt 23 februari 2021 08:32
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Vad vill KD offra för Stångådalsbanan?" frågar sig Julie Tran (C) och Agneta Niklasson (MP) på debattsidan 22/12. 

För oss kristdemokrater har det alltid varit naturligt att lyfta fram och utveckla den miljömässigt bästa lösningen för kollektivtrafiken och då finns järnvägen som en naturlig del. Dessutom handlar det om att hålla samman hela landet och hela regionen där inte några lämnas utanför.

Järnvägslinjen mellan Linköping och Kalmar är av stor betydelse för den södra länsdelen. Vi tror att det går att få en utvecklad pendeltågstrafik här vilket vore väldigt bra för både jobb och näringsliv. Samtidigt är denna järnvägsförbindelse viktig för att binda samman den utveckling av besöksnäringen som vi vill se i vår region. 

Vi vet att Kolmården i Norrköping har behov av att skapa bra kommunikationer till Astrid Lindgrens värld i Vimmerby. Just nu pågår ett betydelsefullt utvecklingsarbete här. Att då ha en njugg inställning till de satsningar som Region Kalmar län uppvisat när det gäller Stångådalsbanan är ett politiskt riskprojekt. 

Våra yrkanden innebär inte, vilket tydligen C och MP tror, att det i första hand ska skjutas till mer pengar från regionen. Regionen kan agera på fler fronter och just nu är det ett strategiskt läge. 

Vi har ständig dialog med våra partivänner på andra sidan regiongränsen. Det vore nog en fördel om Centerpartister, oavsett om de bor i Östergötland eller Kalmar län, också kunde tala med en samlad röst. 

I debatten låter det ibland som att kristdemokraterna i Region Östergötland skulle vara ensamma om sin uppfattning kring Stångådalsbanan. Men så är inte fallet. 

Sedan december har vi tagit emot ett flertal mejl och telefonsamtal från engagerade människor runt om i vår region. De ser, oavsett partifärg, samma behov som vi av att stärka den lokala tåginfrastrukturen och satsa på en upprustad järnväg och utökade pendelstationer.  

Nyligen skrev även Region Kalmar län och kommunerna Kalmar, Mönsterås, Högsby, Hultsfred, Vimmerby och Kinda under ett ställningstagande för att gemensamt verka för en upprustning av banan. 

I ställningstagandet lyfts bland annat behovet av åtgärder för att bibehålla och utveckla såväl person- som godstrafik. Region Östergötland har tydligen uppvaktats men än så länge inte förklarat sig beredda att ställa sig bakom ställningstagandet.

Det är dags för Julie Tran (C) som regionråd att lägga gamla låsningar bakom sig och våga se de möjligheter som finns.

Ett samarbetsavtal med Region Kalmar län är tecknat fram till 2033 och det är inte i närtid en fråga om att offra andra delar i länet för att behålla Stångådalsbanan. 

Om järnvägssträckan ska utvecklas och bli effektiv måste dock Region Östergötland våga agera med en gemensam röst med Region Kalmar län för att få del av de statliga infrastruktursatsningarna. 

Alternativet kan bli att Trafikverket och regeringen hoppar över upprustningen av Stångådalsbanan med hänvisning till bristande samsyn mellan de två regioner som är berörda. 

Detta blir väldigt tydligt nu när Trafikverket aviserat att inte längre se delar av Stångådalsbanan som ett riksintresse.

Förändring och utveckling går att få till – men viljan måste finnas först.

Ämnen du kan följa