Utveckla trafiken på våra regionala järnvägar

Debatt2022-09-06 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Inför valet i höst har Järnvägsfrämjandet frågat våra partier i Region Östergötland om deras syn på tågtrafiken på Tjust- och Stångådalsbanorna. Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill verka för upprustning och utveckling av trafiken på banorna. En sådan utveckling skulle bidra till att fördela befolkningen jämnare över Östergötland. I dag växer Linköping och breder ut sig över god jordbruksmark exempelvis vid Ekängen. Därtill bidrar befolkningsökningen till förtätning av staden med intrång i grönområden. Dessa är viktiga för människors dagliga rekreation och välbefinnande. Dessutom bidrar grönområden till svalka under sommarhettan, som kommer att bli än mer besvärande i framtiden. Med ökad befolkning ökar trängseln på våra gator. Redan i dag är köerna kilometerlånga i högtrafik på Brokindsleden från Linköping ut mot Sturefors. Fram till 1993 då de små orterna längs banorna hade tåguppehåll tog exempelvis tåget 13 minuter mellan Sturefors och Linköping C mot 24 minuter med buss i dag.

I mindre kommuner som Kinda och Åtvidaberg ger en ökning av befolkningen underlag för mer utvecklad samhällsservice. 

Både för invånarna i Linköping, Kisa och Åtvidaberg skulle en uppgradering av banorna bidra till att förbättra livskvaliteten.  Men det är statens ansvar att sköta järnvägarna, anser MP, C, M och L. Dessa partier har då bortsett från att staten enbart satsar på banupprustning om regionerna visar tillräckligt stort intresse för banorna. Detta gör man tydligast genom att regionen använder en del av det statsbidrag som regionen själv får förfoga över till banupprustning. Så har man gjort i Region Jönköping där man under åren 2022–2033 ska satsa 634 miljoner kronor på sina järnvägar enligt deras Regionala transportplan. Därefter har man fått löfte från Trafikverket/staten om elektrifiering och åtgärder för höjd hastighet av järnvägen mellan Nässjö–Värnamo–Jönköping för en totalkostnad om 2,7 miljarder kronor. Det framgår av Nationell plan för transportinfrastrukturen 2022– 2033.  Regionen satsar således en fjärdedel och får resten av staten. Grattis Region Jönköping.

Men för att även Östergötland ska lyckas med en sådan utveckling måste vår region visa att man vill satsa regionalt. Liksom när man ska fiska måste man vilja satsa en mask på kroken till metspöet för att kunna få napp. Genom att studera hur man gjort i vårt grannlän kanske S, MP, C, M och L också kan bidraga till vårt läns utveckling.